Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veured’anar i tornar (DPF)
 transport ferroviari
veureembotornar-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremantornar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureretornar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureretornar (DJC)
 dret
veuretornar (DPF)
 transport ferroviari
veuretornar a solc (DPF)
 transport ferroviari
veuretornària (VOCBIOREP)
 biologia
Cerca tornar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

d’anar i tornar loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del bitllet que inclou en el seu preu el viatge de tornada a l’estació d’on s’ha sortit.
es de ida y vuelta
fr d’aller et retour

embotornar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Inflar-se una part del cos.
Sin. compl.: botinflar-se, embofegar-se

mantornar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Sin. pref.: binar v. tr.

retornar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Fer recobrar els sentits a algú.

retornar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Restituir1.
Ex.: Li retornà els diners que li havia prestat.
Sin. pref.: restituir1 v. tr.
es devolver

tornar v. intr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acabar el viatge anant al punt on s’havia iniciat.
Sin. compl.: regressar v. intr.

tornar a solc c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Encarrilar.
Sin. pref.: encarrilar v. tr.

tornària f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en tornaria subst.
es tornaria f.