Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurecaça amb trampa (VOCFOR)
 caça
veureentrampament (DGEOL)
 geologia del petroli
veureentrampament diferencial (DGEOL)
 geologia del petroli
veureentrampament selectiu (DGEOL)
 geologia del petroli
veureprocediment de purga i trampa (AQQ)
 química
veuretrampa (VOCFOR)
 caça
 generalitats
veuretrampa (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geologia del petroli
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuretrampa (DUQ)
 química
veuretrampa (AQQ)
 química
veuretrampa (ATGC)
 geografia
Cerca trampa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caça amb trampa c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça
Sin. pref.: caça amb parany c. nom. f.

entrampament m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Acte i efecte d’acumular-se els hidrocarburs (petroli, gas) en una trampa per a formar un jaciment.
en trapping
es entrampamiento
fr empiègement, piégeage

entrampament diferencial m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Entrampament desigual dels hidrocarburs en un camp de petroli format per un conjunt de trampes anticlinals situades topogràficament en posicions més altes, en el qual la migració, que comença pel més baix, fa que l’anticlinal més baix quedi ple de gas, el següent, de gas i de petroli; el tercer, de petroli; el quart i més alt, només d’aigua. És un fenomen provocat pel tipus de clausura i per la posició esglaonada dels punts de vessada en relació amb l’aigua i la seva immiscibilitat.
Sin. compl.: entrampament selectiu m.
en selective trapping
es entrampamiento diferencial
fr empiègement différentiel

entrampament selectiu m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Entrampament diferencial.
en selective trapping
es entrampamiento selectivo
fr empiègement sélectif

procediment de purga i trampa c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Procediment d’extracció, concentració i introducció en un cromatògraf de gasos dels anàlits volàtils procedents de líquids o sòlids. El gas portador, que es fa bombollejar a través d’un líquid o es fa passar a través d’un sòlid, extreu els anàlits volàtils, que després són atrapats en un tub que conté un adsorbent. Després de recollir l’anàlit, el tub adsorbent és escalfat i purgat per a desorbir els anàlits, els quals són recollits en una trampa freda a l’inici de la columna cromatogràfica.
en purge and trap subst.

trampa f.
Vocabulari forestal
caça
generalitats
Sin. pref.: parany1 m., parany2 m.

trampa f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geologia del petroli
sedimentologia: petrologia sedimentària
Zona d’una roca magatzem (porosa i permeable) que roman closa per una barrera de permeabilitat (o roca impermeable) que intercepta la migració ascendent i lateral dels hidrocarburs, i impedeix que es perdin a la superfície (dismigració); té sempre una forma còncava cap abaix, i permet l’acumulació de petroli i/o gas a la seva part superior, ja que són més lleugers que l’aigua; constitueix un jaciment. El mur de l’acumulació és una interfície més o menys plana (aigua/ petroli o aigua/gas), anomenada pla d’aigua. Hi ha trampes estructurals, estratigràfiques i mixtes.
Sin. compl.: estructura petrolífera f.
en trap
es trampa
fr piège

trampa f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Nom genèric d’un peça, estri, muntatge, etc., que serveix per a retenir sòlids, líquids o gasos a través d’una conducció; esp. el muntatge consistent —originàriament— en un flascó, el tap del qual és travessat per un tub d’entrada, que arriba quasi fins al fons, i un de sortida, que només el travessa.
V.: flascó de Drechsel c. nom. m.

trampa f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en trap subst.

trampa f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sector del subsòl profund que, per les seves característiques —un anticlinal amb estrats, de fet, impermeables—, ha retingut i reté petroli, gas natural o aigua.