Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (91 registres)
veureàcid ribonucleic de transferència (GEN)
 genètica
veurecapacitat de transferència de monòxid de carboni (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 pneumologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecatalitzador de transferència de fase (AQQ)
 quĂ­mica
veurecentre de recollida i transferència (DCA)
 residus
veurecentre de transferència (DCA)
 residus
veurecoeficient de transferència (GLOSCOR)
veurecoeficient de transferència (electroquímica) (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient de transferència (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient de transferència de calor (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient de transferència de matèria (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca transferència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid ribonucleic de transferència m.
Genètica
sigla: ARNt, sigla: RNAt
genètica
en transfer ribonucleic acid subst., tRNA subst.
es ácido ribonucleico de transferencia m., ARNt m., tRNA m.

capacitat de transferència de monòxid de carboni f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
pneumologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Flux de monòxid de carboni transferit a la sang en relació al gradient de pressió arterial de monòxid de carboni entre l’alvèol pulmonar i la sang (ml CO/min/mm Hg). La seva determinació constitueix una prova d’exploració funcional respiratòria fonamental, junt amb l’espirometria forçada i la mesura dels volums estàtics.

catalitzador de transferència de fase c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Tècnica en la qual un compost, com ara un èter corona, s’utilitza per a extreure un reactant d’una fase cap a una altra en la qual s’ha d’esdevenir la reacció química.
en phase-transfer catalyst subst.

centre de recollida i transferència m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CRT
residus
Instal·lació en què es classifiquen i s’emmagatzemen temporalment els residus abans de traslladar-los a una planta de valorització o de deposició de rebuigs. En els centres de recollida i transferència se solen tractar residus industrials.
en collection and transfer centre subst.
es centro de recogida y transferencia m.
fr centre de collecte et de transfert m.

centre de transferència m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació industrial on s’emmagatzemen temporalment els residus, abans de transportar-los a una altra planta de gestió de residus. L’objectiu dels centres de transferència és transportar residus i optimitzar-ne el transport.
V. t.: planta de triatge f.
en transfer centre subst.
es centro de transferencia m.
fr centre de transfert m.

coeficient de transferència c. nom. m.
Glossari de corrosiĂł
de Transferskoeffizient m.
en transfer coefficient subst.
es coeficiente de transferencia c. nom. m.
fr coefficient de transfert c. nom. m.

coeficient de transferència (electroquímica) c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 84, 196
en (electrochemical) transfer coefficient subst.

coeficient de transferència c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 84, 92, 93
en transfer coefficient subst.

coeficient de transferència de calor c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 92, 93, 187, 188, 197
en coefficient of heat transfer subst.

coeficient de transferència de matèria c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 84, 92, 93, 188
en mass transfer coefficient subst., diffusion rate constant subst.