Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (77 registres)
veureacoblament variable (DEM)
 cardiologia
veureadjectiu invariable (GTG)
veureadjectiu variable (GTG)
veurecàrrega variable (VMCS)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecàrrega variable (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecomportament invariable (DEM)
 neurologia
 salut mental
veurecomportament variable (DEM)
 neurologia
 salut mental
veurecorrent variable (FFFC)
 fisioteràpia
veurecost variable (FONECO)
 economia
veurecost variable (DCA)
 economia
Cerca variable a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acoblament variable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Probablement degut a una parasistòlia o a una extrasistòlia politòpica.

adjectiu invariable m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que té la mateixa forma per al masculí i el femení (invariable quant al gènere) o per al singular i el plural (invariable quant al nombre).
Ex.: un cotxe actual - una revista actual
un triangle
isòsceles - dos triangles isòsceles
GEIEC: 4.3b
Ant.: adjectiu variable
V. t.: adjectiu d’una terminació
es adjetivo invariable en cuanto al género y al número m.

adjectiu variable m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que adopta formes flexives diferents segons el gènere i el nombre.
Ex.: un cavall blanc / una flor blanca
un text
llarg - uns textos llargs, una novel·la llarga - unes novel·les llargues
GEIEC: 4.3a
Ant.: adjectiu invariable
V. t.: adjectiu de dues terminacions
es adjetivo variable m.

càrrega variable c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en variable charge subst.
es carga variable c. nom. f.
fr charge variable c. nom. f.

càrrega variable c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Càrrega dependent del pH.
Sin. pref.: càrrega dependent del pH c. nom. f.
en variable charge
es carga variable
fr charge variable
gl carga variable
pt carga variável

comportament invariable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Activitat de la qual una estructura innata determina el caràcter; equival a acte reflex.

comportament variable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Comportament que es modifica amb l’experiència individual.

corrent variable m.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en variable current subst.
es corriente variable f.

cost variable c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Cost que depèn de la quantitat produïda; cost d’un factor de producció variable.
en variable cost subst.

cost variable m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Cost de les despeses dels factors productius que varien la quantitat segons la producció, com ara les matèries primeres, la retribució a la força de treball, etc. (en oposició a cost fix).
V. t.: cost fix m.
en variable cost subst.
es coste variable m.
fr coût variable m.