Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureatorvastatina (BIOQ)
 bioquímica
veurecerivastatina (DEM)
 farmacologia
veurecresta del vast intern (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurefluvastatina (DEM)
 farmacologia
 química
veurelovastatina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
veurelovastatina (BIOQ)
 bioquímica
veuremúscul vast extern (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul vast intermedi (MUSC)
 anatomia: músculs
veuremúscul vast intern (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul vast lateral (MUSC)
 anatomia: músculs
Cerca vast a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atorvastatina f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en atorvastatin subst.

cerivastatina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Fàrmac hipolipemiant de fórmula C26H34FNO5. És una estatina i actua inhibint l’acció de la hidroximetilgluratil CoA (HMG-CoA) reductasa, enzim que regula la síntesi hepàtica del colesterol. És especialment útil per a reduir les concentracions de colesterol total i les de colesterol LDL (o de baixa densitat), i menys útil per a reduir les concentracions de triglicèrids o augmentar les de colesterol HDL (o d’alta densitat). Pot produir efectes indesitjats com augments asimptomàtics de les transaminases i dels enzims musculars creatininfosfoquin asa i, amb menys freqüència, pot ocasionar hepatitis o miositis amb o sense rabdomiòlisi.

cresta del vast intern f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Branca interna de les tres en què es divideix superiorment la línia aspra del fèmur. Serveix d’inserció al vast intern del quàdriceps crural.

fluvastatina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Àcid [R*,S*-(E)]-(±)-7-[3-(4-fluoro-fenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-3,5-dihidroxi-6-heptenoic, de fórmula C24H26FNO4; hipolipemiant del grup de les estatines que inhibeixen la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzim A reductasa (HMG CoA reductasa), un enzim que intervé en la síntesi del colesterol, sobretot al fetge. S’empra en el tractament de la hipercolesterolèmia. L’efecte advers més greu, però rar, és la miositis, i altres més freqüents són cefalea, alteracions de la funció hepàtica i trastorns gastrointestinals.

lovastatina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
Forma inactiva de la lactona del corresponent hidroxiàcid obert. La forma activa és un inhibidor específic de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzim A (HMG-CoA) reductasa, enzim que catalitza la conversió de HMG-CoA a mevalonat, pas decisiu en la biosíntesi del colesterol. El poder inhibidor d’aquesta biosíntesi la converteix en un potent hipocolesterolemiant.

lovastatina f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en lovastatin subst.

múscul vast extern m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, cara externa del fèmur; inserció, tendó comú del quàdriceps crural a la ròtula; innervació, femoral; acció, extensió de la cama.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul vast intermedi m.
Músculs
anatomia: músculs
en vastus intermedius subst.
es músculo vasto intermedio m.
la musculus vastus intermedius

múscul vast intern m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, cara interna del fèmur; inserció, tendó comú del quàdriceps crural a la ròtula; innervació, femoral; acció, extensió de la cama.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul vast lateral m.
Músculs
anatomia: músculs
en vastus lateralis subst.
es músculo vasto lateral m.
la musculus vastus lateralis