Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veureaiguavessant (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaiguavessant (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaiguavessant (ATGC)
 geografia
veureallau de vessant (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurecanal de vessant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanal de vessant per a fruiters (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecoberta de dos vessants (LMC)
 construcció
veureconca vessant (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurecuirassa de vessant (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredinàmica de vessants (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca vessant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguavessant m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Sin. pref.: vessant m.

aiguavessant m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Vessant d’una muntanya, d’una serralada [DGLC]; aiguavés del terreny [DCVB].
V.: vessant m. o f.

aiguavessant f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Declivitat o pendís d’un relleu per on corren les aigües de pluja o d’un altre meteor, com ara la neu fosa o l’aigua del gel desglaçat.

allau de vessant c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

canal de vessant c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el marc de la conservació de sòls, terrassa construïda realitzant una excavació en un vessant, que deixa una cara interna (talús o contrapetjada; en anglès, inside face o riser), una superfície plana o amb un lleuger contrapendent (en anglès, bottom) i una cara o talús exterior (en anglès, outside face). La seva finalitat és interceptar l’aigua d’escolament superficial.
És adequat per a vessants amb pendents inferiors al 40 %, tret que es combini amb altres mesures de conservació.
La superfície plana permet el conreu i pot absorbir l’aigua rebuda o donar-li sortida lateralment de forma controlada cap a un canal de desguàs. Permet la circulació de vehicles.
El canal es considera ample, si la part plana té més de 200 cm (en pendents poc pronunciats), i estret, si té menys de 200 cm (en pendents més pronunciats). El dimensionament de canal i l’espaiat entre canals s’han de calcular d’acord amb les característiques de les precipitacions de la zona, per a un període de retorn determinat, habitualment de deu anys.
V.: canal de desguàs c. nom. m., terrassa f., contrapetja f.
en hillside ditch
es canal de ladera
fr canal de versant
gl canal de ladeira
pt canal do terraço

canal de vessant per a fruiters c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal de vessant que té la finalitat d’interceptar l’aigua d’escolament superficial en una parcel·la de fruiters, facilitar-hi les pràctiques de maneig i servir de via per a la circulació de vehicles dins de la parcel·la.
V.: canal de vessant c. nom. m., terrassa f.
en orchard hillside ditch
es canal de ladera para frutales
fr canal de versant pour fruitiers
gl canal de ladeira para froiteiras
pt canal do terraço para fruticultura

coberta de dos vessants f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: coberta de dos aiguavessos f.
de Satteldach
en gable roof
es cubierta a dos aguas
fr toit à deux égouts, toit à deux pentes

conca vessant c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
es cuenca vertiente c. nom. f.

cuirassa de vessant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cuirassa contínua fortament cimentada o endurida per òxids de ferro i alumini a causa d’una acumulació absoluta per aportació de ferro en forma reduïda transportat per les aigües i acumulada a la part baixa d’un vessant.
V. t.: acumulació absoluta c. nom. f., contacte petrofèrric c. nom. m., cuirassa f., cuirassa ferruginosa c. nom. f., petroplintita f.
en slope crust, slope hardpan
es coraza de pie de ladera
fr cuirasse de versant

dinàmica de vessants c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en slope dynamics subst.
es dinámica de laderas c. nom. f.
fr dynamique des vessants c. nom. f.