Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veurealtaveu (NOV)
 enginyeria
veurealtaveu (DPF)
 transport ferroviari
veureamb veu i vot (DJC)
 dret
veureesveurat (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureMorand, Sauveur François (DEM)
 epònims
veuremudar de veu (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 otorinolaringologia
veureportaveu (DJC)
 dret pĂşblic
veurepreveure (DJC)
 dret pĂşblic
veurepreveure (NOV)
 enginyeria
veurepseudoveu (DEM)
 otorinolaringologia
Cerca veu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

altaveu m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 74 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 77 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 9 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

altaveu m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Últim aparell de les instal·lacions de transmissió del so, que transforma el corrent elèctric en ones sonores, generalment de major potència que les inicials.
es altavoz
fr haut-parleur

amb veu i vot loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb capacitat per a parlar de les deliberacions d’una junta o assemblea i per a votar-les.
Ex.: Aquest cop ens deixen assistir a la reuniĂł amb veu i vot.
es con voz y voto

esveurat m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Sin. pref.: neula f.

Morand, Sauveur François n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià francès, 1697-1773.
V.: forat cec m., peu de Morand m.

mudar de veu v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
otorinolaringologia
Canviar la veu en entrar a la pubertat.
V.: mudar la veu

portaveu m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Persona designada dins una organització per a donar a conèixer acords o decisions i, en general, per a comunicar-se amb els mitjans de comunicació.
es portavoz

preveure v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Veure, concebre o endevinar anticipadament {allò que ha d’ocórrer}.
Ex.: El Govern preveu més reduccions en les ajudes a les famílies amb fills petits de cara a l’any vinent. Es preveu una millora de l’economia durant el segon semestre d’enguany.
es prever

preveure v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 52 de la tercera sèrie.

pseudoveu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Parla dels laringectomitzats convenientment ensinistrats.