Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (89 registres)
veureaigua servida (ATGC)
 geografia
veureanàlisi del cicle de vida (DCA)
 processos
veureanys de vida ajustats per qualitat (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureanys potencials de vida perduts (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureanys potencials de vida perduts (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veurearbre de la vida (BIOQ)
 bioquímica
veureartista convidat | artista convidada (LBC)
 cinema
veureavaluació del cicle de vida (DCA)
 ecologia
veureàvid | àvida (NOV)
 enginyeria
veurecicle de vida (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca vida a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua servida c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua procedent d’activitats industrials, del regatge, dels usos domèstics, etc.

anàlisi del cicle de vida f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACV
processos
Anàlisi que estudia els efectes d’un producte o d’una activitat sobre el medi, tant els directes com els indirectes, des que es produeix (matèries primeres, etc.) fins que s’elimina o s’acaba. L’anàlisi del cicle de vida permet fer una avaluació completa de l’impacte ambiental del producte o de l’activitat.
en life cycle analysis subst.
es análisis del ciclo de vida m.
fr analyse du cycle de la vie f.

anys de vida ajustats per qualitat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: AVAQ
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Ajustament de l’esperança de vida que pren en consideració, reduint-la, l’existència de malalties cròniques que produeixen invalidesa o discapacitat. Es coneix amb la sigla AVAQ.
en QALY

anys potencials de vida perduts m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Suma de tots els anys que la gent que mor d’una malaltia determinada hauria viscut de més si ho hagués fet fins a l’edat estimada per l’esperança de vida de les persones de la seva edat i sexe, en el conjunt de la seva comunitat.

anys potencials de vida perduts m. pl.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en potential years of life lost subst. pl.
es años potenciales de vida perdidos m. pl.

arbre de la vida c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en tree of life subst.

artista convidat | artista convidada m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en guest star subst.
es artista invitado | artista invitada m. | f.
fr artiste invité | artiste invitée m. | f.

avaluació del cicle de vida f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACV
ecologia
Recollida i avaluació de les entrades i sortides de matèria i d’energia, i dels impactes ambientals directament atribuïbles a la funció d’un producte o servei al llarg del seu cicle de vida, d’acord amb un conjunt sistemàtic de procediments.
en life-cycle assessment subst.
es evaluación del ciclo de vida f.
fr évaluation du cycle de vie f.

àvid | àvida adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la segona sèrie.

cicle de vida f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Dit del conjunt de fases, canvis o estadis experimentats per un organisme durant tota la seva vida.
en life cycle
es ciclo de vida
fr cycle de vie