Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureAl·luvium (TTG)
 geologia
veureargent viu (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureargent viu (VMIN)
 mineralogia
veureargent viu (NOV)
 enginyeria
veurebarratge viu (VOCFOR)
 correcció de torrents
veurecaptura en viu (VOCFOR)
 caça
veureconservació dels recursos vius (DCA)
 ecologia
veureConveni per a la conservació dels recursos vius marins de l’Antàrtic (DCA)
 ciències polítiques
veurede viu en viu (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredic viu (VOCFOR)
 correcció de torrents
Cerca viu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Al·luvium m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Al·luvial1.
Sin. pref.: Al·luvial1 m.

argent viu m. ant.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mercuri1.
en quick silver
es azogue
fr vif argent

argent viu c. nom. m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: mercuri m.

argent viu c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 24 de la primera sèrie.

barratge viu c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Sin. compl.: dic viu c. nom. m.

captura en viu c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça

conservació dels recursos vius f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Política de conservació definida i proposada en l’Estratègia mundial per a la conservació que té tres objectius específics: mantenir els processos ecològics essencials i els sistemes vitals, preservar la diversitat genètica i fer un ús sostenible de les espècies i dels ecosistemes.
en living resource conservation subst.
es conservación de los recursos vivos f.
fr conservation des recours vivants f.

Conveni per a la conservació dels recursos vius marins de l’Antàrtic n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Canberra (Austràlia) el 20 de maig de 1980, i en vigor des del 7 d’abril de 1982, que té per objectiu la conservació i l’ús sostenible dels recursos marins vius de l’Antàrtida i a través del qual els estats signataris es comprometen a prevenir la disminució del volum de qualsevol població explotada per sota del nivell necessari per a mantenir-ne l’estabilitat, a mantenir el balanç ecològic entre les poblacions explotades, dependents o associades de recursos marins vius de l’Antàrtida i retornar les poblacions explotades al dit nivell i, finalment, a prevenir les modificacions i minimitzar els riscos de modificacions de l’ecosistema marí que puguin ser irreversibles en un període de dues o tres dècades, tenint en compte el coneixement disponible sobre els efectes directes o indirectes de l’explotació dels recursos, de la introducció d’espècies foranes i de les activitats connexes sobre l’ecosistema marí i dels efectes de les modificacions del medi. L’àmbit d’aplicació és l’àrea que queda per sota dels 60° de latitud sud i l’àrea compresa entre aquesta latitud i la convergència antàrtica.
Sin. compl.: Conveni de Canberra n. pr. m.
en Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources n. pr.
es Convenio sobre la conservación de los recursos vivos marinos del Antártico n. pr. m.
fr Convention sur la conservation de la flore et de la faune marines de l’Antarctique n. pr. f.

de viu en viu adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
En vida, sense ésser mort.

dic viu c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Sin. pref.: barratge viu c. nom. m.