Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureamortidor volàtil (AQQ)
 qu√≠mica
veurecomponent volàtil (DGEOL)
 geoqu√≠mica
 petrologia end√≤gena: processos i estructures
veurecompost orgànic volàtil (DCA)
 qu√≠mica
veureelectròlit volàtil (AQQ)
 qu√≠mica
veureexsolució de volàtils (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureextracció de volàtils (DCA)
 qu√≠mica
veureiodovolatilització (DEM)
 citologia
 miscel¬∑l√†nia
 qu√≠mica
veurematèria volàtil (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sediment√†ria
veurememòria volàtil (NOV)
 enginyeria
veureresidu volàtil (DCA)
 residus
Cerca volàtil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amortidor volàtil c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en volatile buffer subst.

component volàtil m.
Diccionari de geologia
geoquímica
petrologia endògena: processos i estructures
Component magmàtic de punt de fusió baix, gasós o líquid a la pressió i la temperatura ordinàries i que té en conjunt una gran mobilitat i molta reactivitat química.
en volatile component
es componente vol√°til
fr composant volatile

compost orgànic volàtil m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: COV
química
Compost org√†nic que s‚Äôevapora f√†cilment a temperatura ambient i facilita la pol¬∑luci√≥ formant contaminants secundaris que provoquen el boirum o afecten la capa d‚Äôoz√≥. Els compostos org√†nics vol√†tils inclouen elements intermediaris en la fabricaci√≥ d‚Äôaltres productes qu√≠mics, dels elements de la ind√ļstria del petroli i derivats, dels dissolvents, dels trihalometans, etc. Malgrat les baixes concentracions en qu√® es troben en el medi, alguns s√≥n compostos amb capacitat t√≤xica i poden provocar un risc si s‚Äôingereixen de manera constant durant llargs per√≠odes de temps.
en volatile organic compound subst.
es compuesto org√°nico vol√°til m.
fr composé organique volatil m.

electròlit volàtil c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en volatile electrolyte subst.

exsolució de volàtils f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Separació dels gasos dissolts (volàtils) del líquid magmàtic a causa d’una disminució de la pressió.
en volatile exsolution
es exsolución de volátiles
fr exsolution des volatiles

extracció de volàtils f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Separació de les fraccions volàtils d’una mescla líquida mitjançant destil·lació, evaporació, extracció o absorció, o mitjançant el pas de vapor d’aigua, aire o un altre gas a través de la mescla líquida.
en stripping subst.
es extracción de volátiles f.
fr extraction par épuisement f., strippage m., stripping m.

iodovolatilització f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
miscel·lània
química
Despreniment de iode lliure per cèl·lules epidèrmiques vives de la capa iodògena d’algunes algues.

matèria volàtil f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Conjunt de substàncies del carbó, deixant de banda la humitat, en forma de gas o vapor, que procedeix per escalfament.
en volatile matter
es materia vol√°til
fr matières volatiles

memòria volàtil c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la quarta sèrie.

residu volàtil m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Residu que s’evapora amb facilitat a temperatura ambient.
en volatile residu subst.
es residuo vol√°til m.
fr résidu volatile m.