Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veurebenoxaprofèn (DEM)
 farmacologia
veurecatxap (VOCFOR)
 caça
veurecel·la de col·lisió hexapolar (AQQ)
 quĂ­mica
veurecontraxapar (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veurecontraxapat (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veurecontraxapat (LMC)
 construcciĂł
veurecontraxapatge (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veuredoxapram (DEM)
 farmacologia
veureenoxaparina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veurehexaploide (DEM)
 genètica
Cerca xap a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

benoxaprofèn m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Antiinflamatori no esteroïdal derivat de l’àcid propiònic, de fórmula C16H12ClNO3. És emprat per al tractament d’afeccions reumàtiques com l’artritis reumatoide o de dolors musculosquelètics amb un component inflamatori marcat. Com la majoria d’antiinflamatoris no esteroïdals pot ocasionar efectes indesitjats, com ara intolerància gastrointestinal, úlceres i sagnat digestiu.

catxap m.
Vocabulari forestal
caça
Sin. pref.: llorigĂł m.

cel·la de col·lisió hexapolar c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en hexapole collision cell subst.

contraxapar v. tr.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
Sin. pref.: contraplacar v. tr.

contraxapat m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
Sin. pref.: contraplacat1 m.

contraxapat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Contraplacat.
Sin. pref.: contraplacat m.

contraxapatge m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
Sin. pref.: contraplacatge m.

doxapram m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
1-etil-4-(2-morfolinoetil)-3,3-difenil-2-pirrolidinona, de fórmula C24H30N2O2; fàrmac estimulador dels centres respiratoris, és emprat en el tractament de la intoxicació per sedants, hipnòtics i analgèsics. Pot produir excitació d’altres centres i zones cerebrals.

enoxaparina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Heparina de baix pes molecular que s’obté per fraccionament a partir de l’heparina convencional o no fraccionada i, com aquesta, exerceix el seu efecte anticoagulant millorant l’acció de l’antitrombina III. A diferència de l’heparina no fraccionada, les de baix pes presenten una raó d’activitat anti Xa/IIa superior. Són emprades, fonamentalment, en la profilaxi i el tractament dels fenòmens tromboembòlics venosos. Entre els efectes indesitjats, pot ocasionar rarament hemorràgies, reaccions d’hipersensibilitat o plaquetopènia.

hexaploide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Relatiu o pertanyent a l’hexaploïdia.