Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veurealatxera (DPESCA)
 pesca
veurealmàixera (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veurealmàixera (DAGRIC)
 agricultura
veureartiller metxer | artillera metxera (LMC)
 construcció
veureboixerar (ATGC)
 geografia
veurecaixer | caixera (DJC)
 dret
veurecalitxera (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecarritxer | carritxera (DRAMAD)
 ramaderia
veurecarritxera (DRAMAD)
 ramaderia
veurecorxera (FEM)
 fonaments de l’educació musical
Cerca xera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alatxera f.
Diccionari de pesca
pesca
Art de pesca semblant al sardinal, però de malla més clara, constituït per xarxes de teles rectangulars, que s’utilitza per pescar alatxa.
es alachera f.

almàixera f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
Sin. pref.: planter m.

almàixera f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Sementer.
Sin. pref.: sementer m.

artiller metxer | artillera metxera m. | f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Sprengmeister | Sprengmeisterin
en blaster, shooter
es artillero | artillera, pegador
fr boutefeu, mineur-artificier

boixerar m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Boixeda.
Sin. pref.: boixeda f.

caixer | caixera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Encarregat o encarregada de la caixa d’una empresa, d’una entitat financera o de l’Administració pública.
es cajero | cajera

calitxera f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Dipòsit de calitx.
2. Dipòsit de nitrats i d’altres sals d’on és extret el nitrat de Xile.
es calichera

carritxer | carritxera m. | f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Persona que sega càrritx per al bestiar.
es segador de carrizo | segadora de carrizo m. | f.

carritxera f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Mata de càrritx.

corxera f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en [GB] quaver subst.
en [US] eighth note subst.
es corchea f.