Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureàrid gruixut (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureàrid gruixut (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureàrid gruixut (DCA)
 geologia
veureeixut (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureeixut | eixuta1 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureeixut (ATGC)
 geografia
veureeixut2 (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureeixuta (DRAMAD)
 ramaderia
veureexutori (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureexutori (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca xut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àrid gruixut c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

àrid gruixut m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
Àrid format per grava o per pedra matxucada que, sec, és retingut per un garbell de malles de 6 mm de diàmetre.
en coarse aggregate
es árido grueso
fr granulat grossier

àrid gruixut m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Àrid de construcció que té un diàmetre més gran de 6 mm.
en coarse aggregate subst.
es árido grueso m.
fr granulat grossier m.

eixut m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
1. Lloc o porció de terreny sec a la vora de la mar, d’un estany o d’un altre lloc aigualós (Mallorca).
2. Terra mancada d’humitat.

eixut | eixuta1 adj.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
es seco adj.

eixut m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Temps sec de llarga durada.
Ex.: El dèficit hídric al Segrià origina forts eixuts.

eixut2 m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
Sin. pref.: secada f.

eixuta adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit de la femella lletera a la qual se li ha retirat la llet.
es seca adj.

exutori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Úlcera o incisió produïda artificialment per a mantenir la sortida adequada d’una supuració duradora.

exutori m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Secció recta a la qual conflueix i per la qual transita (almenys en teoria) tota l’aigua que arriba de la superfície d’aigües amunt d’aquesta secció en una conca hidrogràfica real. Se situa a la part més baixa de la conca, on es pot realitzar la mesura i el seguiment dels cabals evacuats de la conca.
Sin. compl.: emissari m.
V.: conca hidrogràfica real c. nom. f., conca hidrogràfica tipogràfica c. nom. f.
en outlet
es exutorio
fr exutoire
gl exutorio
pt exutório, saída da bacia hidrográfica