26 de juliol de 2021
NOVETAT I LLENGUATGE
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Presentació Autor Sumari i contingut de les sèries Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
adj. f.adjectiu femení
adj. m.adjectiu masculí
adv.adverbi
aràrab
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. v.concurrència verbal
dealemany
elgrec
enanglès
en. fras.enunciat fraseològic
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
frfrancès
ititalià
loc. adj. m.locució adjectival masculina
loc. adv.locució adverbial
loc. conj.locució conjuntiva
loc. llat.locució llatina
loc. nom.locució nominal
loc. nom. f. pl.locució nominal femenina plural
loc. v.locució verbal
m.[substantiu] masculí
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
n. pr.nom propi
ococcità
pref.prefix
pron.pronom
ptportuguès
romromanès
rurus
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
suf.sufix
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu
v. trans. pron.verb transitiu pronominal