26 de juliol de 2021
NOVETAT I LLENGUATGE
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Presentació Autor Sumari i contingut de les sèries Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Sumari i contingut de les sèries
 
   En aquest apartat podeu consultar l’índex de cada sèrie i descarregar-vos aquella que més us interessi.
 
 
PRIMERA SÈRIE (Descarregueu-la)
Pròleg
Advertiment
Introducció
El llenguatge de la ciència i de la tècnica
Gravem o enregistrem un so?
Llums, làmpades i bombetes
Atenció als curts circuits
La formació de mots nous per sufixació analògica
Símbols i abreviatures
Alguns substantius més en -ment
Sobre certs mots derivats «innecessaris»
La catalanització dels mots amb s líquida inicial
Parlem una mica de l’automòbil
A propòsit de la derivació nominal
Potser que no menyspreem tant!
El so i la distorsió
El món de l’alta fidelitat
Senyalitzar o senyalar?
Angles i radiants
El trànsit i el tràfic
La televisió
Rendable o rendible?
La mitjana i la mediana
Sobre els mots en -triu
Posta i posada
Nombre i número
La luminotècnia
 
SEGONA SÈRIE (Descarregueu-la)
Advertiment
La tècnica de la ràdio
Sobre certs termes luminotècnics
Luminiscència o luminescència?
Sobre el mot làmpada
El nou Vocabulari mèdic
Gratacels o gratacel?
Sobre certs usos de «verificar»
Els codis i les codificacions, en informàtica
Variança o variància?
Les fites i les fitacions, en matemàtiques
Fregament i fricció, en mecànica
Lineal i linear
Sobre els neologismes en –ància
Registre i enregistrament
Bescanvi i intercanvi
Algorisme o algoritme?
Cel·la o cèl·lula fotoelèctrica?
Analògic i digital, en informàtica
Liquidesa o liquiditat?
Triti o trici?
Pulsador o polsador?
Aigua pesada o aigua pesant?
Dimensionar i dimensionament
Nucleal i nuclear
El mot quantum i els seus derivats
Desenvolupament i desenrotllament
Els microns
El guany dels amplificadors
Els vasos i els gots
L’aterratge i l’envol dels avions
Els socs dels frens
El llindar d’una magnitud física
Optimització o optimació?
Els escalfadors
El regle de càlcul
Adreça i direcció
Rodar i rodolar
Espacial o espaial?
 
TERCERA SÈRIE (Descarregueu-la)
Advertiment
Lliscar i relliscar
Fulls i fulles
En matemàtiques, fita o cota?
L’aire condicionat
Cotxe o auto?
Rescalfar i sobreescalfar
Recerca i investigació
En català, cal adobar moltes coses
Sobre el prefix des-
L’ordit i l’ordidura
Sobre els mots en no-
El ròssec i l’arrossegament
Els rodets
Les voltes
La fiabilitat
Doblar i doblegar
Trepar i trepanar
Transmetre i trametre
Contaminació i pol·lució
Sobre el prefix pre-
Teixit, teixidura i tissatge
Els circuits impresos
Assemblar i assemblatge
Pilotar i pilotejar
Estanqueïtat o estanquitat?
Addenda
Taula alfabètica
 
QUARTA SÈRIE (Descarregueu-la)
Introducció
Panell o pannel?
Els sorbets
És admissible mata-segells?
Un ús poc genuí de registre
Ganivet i ganiveta
Escandallar i escandir
Gravat i gravadura
Casquet o virolla d’una bombeta?
Sobre els noms del signes del zodíac
Lèxic i lexical
Creuar i encreuar
Repussar o repujar?
Comanda i comandament
Vaccí i vaccinació
Arrossegament i emportament
Sobre l’ús del mot longitud
Atmosfera o atmòsfera?
Refredar i refrigerar
Sobre el mot control
El petroli i els seus derivats
Eixugar i assecar
Llanda o llanta?
Sobre alguns verbs manllevats adaptats en –ejar
Parlem una mica dels ordinadors
Sobre certs termes informàtics
Cobertura o cobriment?
Corrent altern o alternatiu?
Nus i node
Els coixinets, en mecànica
Sobre diversos verbs emprats en metal·lúrgia
Acondiciar i condicionar
Cap i capçal, com a termes tècnics
Brúixola o búixola?
Els decibels
Sondar i sondejar
Sobre el mot estrella
Bastiment i bastidor
Els pals i els bastons
L’emmotllament
És realment català cinturó?
Les mides i les mesures
Sobre el mot «creuera»
Aïllar i isolar
Sala i saló
Sobre el mot «piconadora»
El pont aeri
És admissible el verb «simultaniejar»?
Els mànecs
Antesala o avantsala?
Bombar i bombament
L’adaptació dels mots francesos en -e muda
És admissible «quiròfan»?
Gasar i gasejar
Sobre els mots en «taxi»
Les mànegues i els maneguets
Sobre el mot «busca»
Fruit i fruita
Els contestadors
Més sobre els contestadors
Sobre el mot «fusell»
Sobre els mots en «-clasi»
Els refrigeradors
Sobre el mot «bústia»
Abús dels plurals de certs noms
Els desgreixants
Glaç i gel
Les icones