26 de juliol de 2021
NOVETAT I LLENGUATGE
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Presentació Autor Sumari i contingut de les sèries Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Autor


Lluís Marquet i Ferigle (Barcelona, 1937-2011). Doctor enginyer industrial, fou professor en diferents universitats (UPC, UAB, UIB, UdG, URV, UJI) i de terminologia a l’Escola de Biblioteconomia de Barcelona. També fou professor, des del 1983, de la UCE.
S’especialitzà en l’estudi dels problemes de la terminologia científica i tècnica del català, tema sobre el qual publicà nombrosos treballs. És autor de diccionaris i vocabularis especialitzats i participà en obres col·lectives sobre lèxic i terminologia especialitzada. Col·laborador i assessor de diverses editorials, intervingué especialment en la redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana. És autor d’obres com Diccionari d’Electrònica (1971), Vocabulari de Luminotècnia (1978), Novetat i llenguatge (I, 1979; II, 1981; III, 1985), i coautor de Pesos, mides i mesures dels Països Catalans (1990) i Diccionari de mesures catalanes (1996). Com a membre de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, participà en la redacció dels diccionaris i treballs de la col·lecció «Cultura, Tècnica i Societat», i és autor d’El llenguatge científic i tècnic (1993; 2a ed. 1995), publicat en aquesta col·lecció. Va publicar articles en diverses revistes i publicacions periòdiques (Serra d’Or, AVUI, Ciència, L’Escaire, Quaderns Tècnics, Ateneu. Revista de Cultura, Revista de Catalunya, Els Marges, Llengua Nacional). Treballà també en l’obra de Pompeu Fabra, tema sobre el qual publicà diversos articles i estudis, especialment Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas Carbó (2002). El 1972 rebé el premi Marià Aguiló, de l’IEC i fou membre de la Societat Catalana de Tecnologia (filial de l’IEC).