Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecable (VOCFOR)
 altres mĂ quines
veurecable (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurecable (DPESCA)
 pesca
veurecable (LBC)
 cinema
veurecable (ATGC)
 geografia
veurecable (TTAUTO)
 enllumenat
veurecable (DPF)
 transport ferroviari
veurecable (VOCAUTO)
Cerca cable a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cable m.
Vocabulari forestal
altres mĂ quines
V. t.: Ă nima1 f., cordĂł m., fil2 m.
es cable m.

cable m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Telefèric, transportadora o transportadora per cable.

cable m.
Diccionari de pesca
pesca
Cap reforçat de metall amb què les barques de bou estiren la xarxa d’arrossegament però que només arriba fins a les portes.
es cable m.

cable m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en cable subst.
es cable m.
fr câble m.

cable m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Unitat nĂ utica de longitud equivalent a 120 braces, o sigui, a 185,2 m.

cable m.
Terminologia tècnica d’automoció
enllumenat
Vegeu la figura 23.1.
en cable subst.
es cable m.

cable m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Corda formada per fils metàl·lics; pot emprar-se de manera purament mecànica, com als funiculars i transversals de pòrtic, i també com a conductor elèctric formant fíders i sustentadors.
es cable
fr câble

cable m.
Vocabulari de l’automòbil
en cable subst.
es cable m.