Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veuredipòsit (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veuredipòsit (AQQ)
 quĂ­mica
veuredipòsit (COFI)
 comptabilitat
veuredipòsit1 (VOCFOR)
 conservaciĂł i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veuredipòsit1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veuredipòsit1 (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret civil
veuredipòsit1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veuredipòsit (ATGC)
 geografia
veuredipòsit (DCA)
 geologia
veuredipòsit (BMC)
 construccions i edificis
Cerca dipòsit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dipòsit m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en deposit subst.
es depĂłsito m.
fr dépôt m.

dipòsit m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Acció de dipositar; l’efecte.
en deposit subst.

dipòsit m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
Sin.: depòsit m.
en deposit subst.
es depĂłsito m.

dipòsit1 m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
es depĂłsito m.

dipòsit1 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
1. Acció de dipositar; l’efecte.
2. Conjunt de sediments acumulats per un mateix sistema sedimentari.
3. Lloc on s’acumulen els sediments, els minerals, el magma, etc., per deposició.
Sin.: jaciment m., sediment m.
Sin. vulg.: empòsit m., enllacada f., ensobinada2 f., fargalada f., llac1 m., llaca2 f., llacada1 f., llaquim m., pòsit m., solada1 f., solatge m., tarquí m., tarquim m.
en deposit
es depĂłsito
fr dépôt

dipòsit1 m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret civil
Contracte que té per objecte principal la custòdia d’una cosa moble que lliura una part a l’altra, que es compromet a guardar i conservar la cosa lliurada.
Sin. compl.: contracte de dipòsit c. nom. m.
es depĂłsito

dipòsit1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En aquest context, conjunt de sediments acumulats per un mateix sistema sedimentari (aigua, vent, gel, gravetat o acció humana). Segons l’ambient en què s’ha format cal diferenciar: dipòsits d’origen marí, deltaic, lacustre, fluvial, fluvio-glacera, glacera, continental o eòlic.
en deposit
es depĂłsito
fr dépôt

dipòsit m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Conjunt de materials d’índole diversa —terra, sorra, còdols, llot, etc.— que han estat abandonats per un corrent fluvial, un corrent marĂ­tim o pels vents, allĂ­ on la força s’esmorteeix i on la resistència local els retĂ©.
Ex.: Els dipòsits orgànics poden ser originats per animals, com els que formen el coral, o per vegetals, com els que formen les algues calcícoles en les aigües marines. La clotada de la Seu d’Urgell fou terraplenada per dipòsits lacustres miocènics.

dipòsit m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Indret on s’acumulen sediments, minerals, magma, residus, etc., per deposició.
Sin. abs.: sediment2 m.
en deposit subst.
es depĂłsito m.
fr dépôt m.

dipòsit m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
construccions i edificis
Lloc o construcciĂł destinat a emmagatzemar aigua amb funcions diverses.