Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureesquerda (GLOSCOR)
veureesquerda (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureesquerda1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureesquerda1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureesquerda1 (LMC)
 construcció
veureesquerda (ATGC)
 geografia
veureesquerda (DPF)
 transport ferroviari
veureesquerda2 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureesquerda2 (LMC)
 construcció
veureesquerda3 (VOCFOR)
 correcció de torrents
Cerca esquerda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

esquerda f.
Glossari de corrosió
Sin. compl.: fissura f.
de Spalt m.
en crevice subst.
es hendidura f.
fr crevasse f., fente f.

esquerda f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en crack subst.
es grieta f.
fr crevasse f.

esquerda1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Ex.: S’ha ocasionat una esquerda a causa d’una glaçada.
fr gélivure f.

esquerda1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Obertura longitudinal més o menys pregona que es produeix a terra, en una roca.
Sin.: badall m., bei2 m., calama f., clivell m., clivella f., crebassa1 f., crull m., esberla f., escletxa f., escreballa f., esvoranc m., fenedura f., fenella f., fenent m., fesa f., fibla f., fissura1 f., greny m., lleva1 f., llivanya f., pèl2 m., trenc2 m., trep m., xap m.

esquerda1 f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: crui m.
de Riß, Schrunde, Spalt
en chink, crack, cranny
es grieta
fr crevasse

esquerda f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Trenc o obertura longitudinal que, per qualsevulla causa, es produeix naturalment en la roca, en el gel, en l’argila, etc.
Ex.: En la gelera d’Aneto s’obren profundes esquerdes que permeten observar l’estratificació del gel.
Sin. compl.: clivella f., fenedura f., fissura f.

esquerda f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Obertura allargada que apareix en un material quan comença a trencar-se.
es grieta
fr crevasse, crique, fente

esquerda2 f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es grieta f., fisura f.
fr crevasse f.

esquerda2 f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Schotter, Steinbrocken
en broken stone, hardcore, stone chippings
es cascajo, machaca
fr blocaille, gravillon, pierraille

esquerda3 f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
es grieta f.