Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuremodel (VPCA)
veuremodel (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
veuremodel (FONECO)
 economia
veuremodel1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuremodel (DCA)
 física
veuremodel (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
 fraseologia
veuremodel (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuremodel (DPF)
 transport ferroviari
veuremodel2 (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca model a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

model m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Baguñà 1971; Garcia i Garau 1973; Garcia i col·lab. 1977; Tobeña 1977.
en model subst.

model m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
Sin. pref.: patró m.
en pattern subst.
es modelo m.
fr arrangement m.

model m.
Fonaments d’economia
economia
Representació simplificada de la realitat que es fa servir per a comprendre més bé les situacions reals.
en model subst.

model1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En micromorfologia de sòls: disposició espacial d’unitats de fàbrica. Se’n distingeixen dos tipus: 1) patrons de distribució; i 2) patrons d’orientació. En cada un es distingeix: model bàsic, model referit i model relacionat.
Sin. compl.: patró m.
V. t.: model d’orientació c. nom. m., model de distribució c. nom. m.
en patterns
es patrón
fr modèle

model m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Representació d’un aspecte concret de la realitat física emprada amb finalitats d’interpretació i de quantificació dels fenòmens i dels comportaments.
en model subst.
es modelo m.
fr modèle m.

model m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
fraseologia
Reproducció reduïda d’una nau.
V. t.: model de joguina c. nom. m., model dels mariners c. nom. m., model didàctic c. nom. m., model funerari c. nom. m., model històric c. nom. m., model ornamental c. nom. m., model tècnic c. nom. m.

model m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en model subst., pattern subst.
es modelo m.
fr modèle m.

model m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Representació matemàtica del comportament i evolució d’un fenomen qualsevol, com pot ser l’afluència de viatgers al llarg del dia, de l’any, etc.
es modelo
fr modèle

model2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En cartografia de sòls, abstracció intel·lectual de la realitat observada al camp, en la qual es destaquen els aspectes que es volen transmetre amb el grau de detall al qual es treballa, de manera que constitueix una simplificació de la realitat del terreny. Els principals mecanismes d’abstracció per integrar informació en una classe de nivell jeràrquic superior són la generalització, l’agregació i l’associació.
V. t.: agregació2 f., generalització f., associació de sòls c. nom. f.
en model
es modelo
fr modèle
gl modelo