Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veuremostra (DGEOL)
 geologia general
veuremostra (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
veuremostra (AQQ)
 química
veuremostra (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremostra (STAD)
 estadística
veuremostra1 (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veuremostra (DCA)
 química
veuremostra (NOV)
 enginyeria
veuremostra (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuremostra2 (VOCFOR)
 caça
Cerca mostra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mostra f.
Diccionari de geologia
geologia general
Porció de mineral, de roca, de sòl, de fluid, extreta per a estudiar-ne la composició, les propietats, el contingut de fòssils, minerals, etc.
en sample
es muestra
fr échantillon

mostra f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
en sample subst.
es muestra f.
fr échantillon f.

mostra f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en sample subst.

mostra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tros o petita quantitat d’un material, que és utilitzat per a analitzar-lo o determinar-ne les propietats; també porció finita d’una població que és utilitzada per a extrapolar conclusions sobre diverses característiques de la població total.
de Muster
en sample
es muestra
fr échantillon, spécimen
it campione, esemplare, saggio

mostra f.
Estadística
estadística
en sample subst.
es muestra f.

mostra1 f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
V.: mostra3 f.

mostra f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Tros o petita quantitat d’un material, que és utilitzat per a analitzar-lo o determinar-ne les propietats.
en sample subst.
es muestra f.
fr échantillon m.

mostra f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 10 de la quarta sèrie.
en sample subst.
es muestra f.
fr échantillon f.
it campione m.

mostra f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Porció d’un sòl, roca, mineral, o un fluid que s’agafa per al seu estudi i anàlisi.
V. t.: mostra de sòl c. nom. f., mostra composta c. nom. f., mostrejar v. tr., mostratge de sòls c. nom. m.
en sample
es muestra
fr échantillon
pt amostra

mostra2 f.
Vocabulari forestal
caça
Sin. pref.: parada f.