Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureperxa (DPESCA)
 pesca
veureperxa1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureperxa1 (BMC)
 parts de bastiments
veureperxa1 (DRAMAD)
 ramaderia
veureperxa (NOV)
 enginyeria
veureperxa (DPF)
 transport ferroviari
veureperxa2 (VOCFOR)
 caça
veureperxa2 (BMC)
 parts de bastiments
veureperxa2 (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca perxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

perxa f.
Diccionari de pesca
pesca
Cadascuna de les barres de fusta, ferro o acer accessòries que formen l’arboradura d’una embarcació, exceptuant-ne l’arbre mestre.
es percha f.

perxa1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

perxa1 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments
Mitjà de propulsió propi dels bastiments dels estanys litorals.

perxa1 f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Barra que parteix de l’arbre d’una sínia, d’un pou de torn, d’un trull, etc., i que a l’altre cap porta el balancí on va enganxada la bèstia.

perxa f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 67 de la quarta sèrie.
es pértiga f.
it pertica f.

perxa f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Pal llarg i estret apte per ser agafat amb la mà, com l’emprat per moure els pantògrafs en tensió.
es pértiga
fr perche

perxa2 f.
Vocabulari forestal
caça

perxa2 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments
Bastó llarg amb l’extrem inferior bífid que té com a finalitat impulsar bastiments petits pitjant el fons de la zona aquàtica en la qual es troben.

perxa2 f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Barra llarga penjada horitzontalment, amb claus o ganxos on es pengen les sobrassades i altres embotits de porc.