Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veuretransport (CIHC)
 biologia cel·lular
veuretransport (BIOQ)
 bioquímica
veuretransport1 (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
 erosió, transport i sedimentació
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veuretransport1 (ATGC)
 geografia
veuretransport1 (DJC)
 dret públic
veuretransport (DCA)
 residus
veuretransport (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veuretransport (LBQCCA)
 bioquímica
veuretransport (DPF)
 transport ferroviari
veuretransport2 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
Cerca transport a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

transport m.
Citologia i histologia (citologia)
biologia cel·lular
en transport subst.
es transporte m.

transport m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en transport subst.

transport1 m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
erosió, transport i sedimentació
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

transport1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció de transportar, l’aigua superficial, els elements sòlids que arrenca del sòl i que després diposita en el llit fluvial, en un delta, en el fons d’un estuari o, en general, en el fons d’un llac o del mar.
2. Resultat de transportar, l’aigua superficial, els elements sòlids que arrenca del sòl i que després diposita en el llit fluvial, en un delta, en el fons d’un estuari o, en general, en el fons d’un llac o del mar.
3. Procés mitjançant el qual les roques o llurs elements es traslladen d’un lloc a un altre.

transport1 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Acció i efecte de portar d’un lloc a un altre persones o mercaderies mitjançant vehicles construïts i habilitats per a aquesta finalitat.
es transporte

transport m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Desplaçament dels contaminants en un medi.
en transport subst.
es transporte m.
fr transport m.

transport m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics

transport m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en transport subst.
es transporte m.

transport m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció de transportar.
Sin. compl.: transportació f., transportament m.
es transporte
fr transport

transport2 m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
V. t.: transport1 m.