Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurevessant (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurevessant (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurevessant (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurevessant (ATGC)
 geografia
veurevessant (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurevessant (BMC)
 geografia i meteorologia nĂ utica
veurevessant (LMC)
 construcciĂł
Cerca vessant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

vessant m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: aiguavés m., aiguavessant m., empit2 m.
en slope subst.
es vertiente f.
fr versant m.

vessant m. o f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En una vall, coster que uneix el tĂ lveg i la carena.
2. Superfície d’un terreny amb declivitat per on corren les aigües de pluja, etc.
3. Superfície d’un terreny amb declivitat, que no sempre forma part d’una vall (pot esdevenir-se en un con volcànic, en un escarpament de falla, en un relleu submarí, etc).
Sin. vulg.: aiguavés m., aiguavessant m., costa1 f., coster2 m., costera1 f., empit m., galta f., galter m., panar m.
en hillslope, limb, mountain side, side, slope, valley-side
es ladera, vertiente
fr versant

vessant m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en slope subst.
es vertiente f.
fr versant m.

vessant m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
1. Declivi d’una muntanya o d’una altra elevació.
2. Declivi del terreny per on corren o poden cĂłrrer les aigĂĽes.
3. Cada un dels costats d’una elevació que van des del cim fins al peu.
4. Territori les aigĂĽes del qual van a un mar determinat.
Ex.: Les terres de parla catalana pertanyen al vessant del Mediterrani, excepte Era Val d’Aran, que correspon al vessant de l’oceà Atlàntic.

vessant m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Geoforma inclinada que generalment uneix una divisòria d’aigües amb un fons que constitueix una línia de drenatge. El desenvolupament de la forma d’un vessant depèn de processos de meteorització, edafogènesi, erosió i moviments en massa, que estan controlats per la litologia del vessant, els factors de formació i característiques dels sòls, i de les condicions climàtiques de l’àrea. En un vessant es distingeixen diversos elements o parts amb diferent activitat cadascuna d’elles i que, en un vessant completament desenvolupat, són: part somital (carena i part alta o espatlla); part mitjana (esquena); part distal (part baixa o peu i punta). En cada element es descriu: pendent (gradient), longitud, orientació, morfologia (simple o complexa) i activitat.
V. t.: glacis m., elements d’un vessant c. nom. m.
en slope, hillslope
es ladera, vertiente
fr versant

vessant m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nĂ utica

vessant m. i f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Aiguavés1.
Sin. pref.: aiguavés1 m.