Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (99 registres)
veureabsorció (VOCLUM)
 luminotècnia
veureabsorció (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureabsorció (AQQ)
 química
veureabsorció (DEM)
 psicologia
veureabsorció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureabsorció (PERIAT)
 percepció i atenció
veureabsorció1 (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureabsorció1 (DGEOL)
 geofísica
veureabsorció (QUIMFIS)
 química
veureabsorció (DCA)
 física
Cerca absorció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absorció f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Transformació d’energia radiant (i en particular lluminosa) en una altra forma d’energia diferent, amb intervenció de la matèria.
Sin. abs.: absorbiment m.

absorció f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en absorption subst.
es absorción f.
fr absorption f.

absorció f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Fenomen que s’esdevé quan una substància és retinguda dins una altra substància.
V. t.: adsorció f.
en absorption subst.

absorció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Dedicació d’un individu a un objecte o una activitat amb desatenció per a la resta.
de Absorption, Aufsaugung
en absorption
es absorción
fr absorption
it assorbimento

absorció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’absorbir.
de Absorption, Aufsaugung
en absorption
es absorción
fr absorption
it assorbimento

absorció f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en absorption subst.
es absorción f.

absorció1 f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

absorció1 f.
Diccionari de geologia
geofísica
Conversió de l’energia sísmica en d’altres formes d’energia.
en absorption
es absorción
fr absortion

absorció f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 48
en absorption subst.

absorció f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Acció de penetrar d’una substància o energia en el si d’una altra (per oposició a adsorció). L’absorció pot ser de gasos en líquids, o també de radiació en gasos, líquids o sòlids, la qual provoca un augment d’energia cinètica, vibratòria o d’excitació dels àtoms. L’absorció s’empra com a mètode de tractament i recuperació d’efluents contaminats.
V. t.: adsorció f., torre d’absorció f.
en absorption subst.
es absorción f.
fr absorption f.