Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureaccionar (DJC)
 dret pĂşblic
veureaccionar (NOV)
 enginyeria
veureaccionariat (DJC)
 dret mercantil
veurecoaccionar (DJC)
 dret penal
veurecoordenades fraccionĂ ries (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecultiu fraccionari (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 microbiologia i patologia infecciosa
veuredisseny experimental factorial fraccionari (AQQ)
 quĂ­mica
veuredosi fraccionĂ ria (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefraccionar (NOV)
 enginyeria
veurefraccionar (DPF)
 transport ferroviari
Cerca accionar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accionar v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Exercir una acciĂł legal.
Ex.: Qualsevol persona pot accionar davant del sĂ­ndic de greuges.
es accionar

accionar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 22 de la quarta sèrie.

accionariat m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Conjunt d’accionistes d’una societat anònima.
es accionariado

coaccionar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Fer coacciĂł {a algĂş}.
Ex.: Han detingut l’empresari per haver coaccionat una treballadora embarassada perquè perdés la criatura.
es coaccionar

coordenades fraccionĂ ries c. nom. f. pl.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 58, 196
en fractional coordinates subst. pl.

cultiu fraccionari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
microbiologia i patologia infecciosa
Tècnica per a l’obtenció d’una sola espècie de microorganismes, a partir d’un cultiu que en conté més d’una.

disseny experimental factorial fraccionari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en fractional factorial experimental design subst.

dosi fraccionĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Quantitat de remei, menor que l’habitual, amb la qual hom tempteja la tolerància.

fraccionar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 40 de la primera sèrie.

fraccionar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dividir un tren en dues parts, especialment si el motiu és la impotència de la màquina.