Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veurecamp gradient (DEM)
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurecentrifugaciĂł en gradient (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureelectroforesi de gradient (TIBB)
 biologia i bioquĂ­mica
veureeluciĂł per gradient (AQQ)
 quĂ­mica
veureeluciĂł per gradient continu (AQQ)
 quĂ­mica
veureeluciĂł per gradient de densitat (AQQ)
 quĂ­mica
veureeluciĂł per gradient segmentat (AQQ)
 quĂ­mica
veureequilibri en gradient de densitat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuregradient (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veuregradient (VPCA)
Cerca adient a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

camp gradient m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Territori embrionari o de l’organisme adult en el qual una determinada propietat es manifesta segons un gradient a partir d’un centre d’expressió, màxim o mínim, de localització més o menys aproximada.

centrifugaciĂł en gradient c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en gradient centrifugation subst.

electroforesi de gradient f.
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
biologia i bioquĂ­mica
en gradient electrophoresis subst.
es electroforesis con gradiente f.

eluciĂł per gradient c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Cromatografia en la qual la composició de la fase mòbil és canviada de manera progressiva per tal d’augmentar la força d’elució del solvent.
en gradient elution subst.

eluciĂł per gradient continu c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en continuous gradient elution subst.

eluciĂł per gradient de densitat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en density gradient elution subst.

eluciĂł per gradient segmentat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en segmented gradient elution subst.

equilibri en gradient de densitat c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: centrifugaciĂł f.
en density-gradient equilibrium subst.

gradient m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric

gradient m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en gradient subst.