Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (66 registres)
veurecamp gradient (DEM)
 embriologia
 √≤rgans i sistemes
veurecentrifugació en gradient (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureelectroforesi de gradient (TIBB)
 biologia i bioqu√≠mica
veureelució per gradient (AQQ)
 qu√≠mica
veureelució per gradient continu (AQQ)
 qu√≠mica
veureelució per gradient de densitat (AQQ)
 qu√≠mica
veureelució per gradient segmentat (AQQ)
 qu√≠mica
veureequilibri en gradient de densitat (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veuregradient (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosf√®ric
veuregradient (VPCA)
Cerca adient a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

camp gradient m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Territori embrionari o de l’organisme adult en el qual una determinada propietat es manifesta segons un gradient a partir d’un centre d’expressió, màxim o mínim, de localització més o menys aproximada.

centrifugació en gradient c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en gradient centrifugation subst.

electroforesi de gradient f.
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
biologia i bioquímica
en gradient electrophoresis subst.
es electroforesis con gradiente f.

elució per gradient c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Cromatografia en la qual la composició de la fase mòbil és canviada de manera progressiva per tal d’augmentar la força d’elució del solvent.
en gradient elution subst.

elució per gradient continu c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en continuous gradient elution subst.

elució per gradient de densitat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en density gradient elution subst.

elució per gradient segmentat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en segmented gradient elution subst.

equilibri en gradient de densitat c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: centrifugació f.
en density-gradient equilibrium subst.

gradient m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric

gradient m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en gradient subst.