Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veurealimentació (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
 neu i glaç. allaus
veurealimentació (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veurealimentació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 infermeria
veurealimentació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veurealimentació (NOV)
 enginyeria
veurealimentació ad libitum (VPCA)
 privació
veurealimentació de corrent altern (GLOSCOR)
veurealimentació de corrent de protecció (GLOSCOR)
veurealimentació glacial (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurealimentació glacial (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca alimentació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alimentació f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
neu i glaç. allaus

alimentació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
Conjunt de tots els aportaments aquosos que contribueixen al manteniment d’un escolament de qualsevol procedència (riu, torrent, corrent fangós, etc.) o al d’una forma (estructura) d’acumulació o de trànsit sedimentari.
en feeding
es alimentación
fr alimentation

alimentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
infermeria
Acció i efecte de donar o rebre aliments o substàncies nutritives. Una alimentació adequada ha de permetre a l’organisme d’atendre degudament els seus requeriments energètics i plàstics, i ha d’estar d’acord amb una ració alimentària completa i equilibrada. Aquesta alimentació racional és establerta en funció de les normes donades per la dietètica, i ha de proporcionar la quantitat de minerals, proteïnes, hidrats de carboni, lípids, aigua i vitamines necessàries.

alimentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Acció i efecte d’alimentar o alimentar-se.
de Ernährung, Verpflegung
en feeding, nourishment
es alimentación
fr alimentation

alimentació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.

alimentació ad libitum c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
privació
Sin. abs.: alimentació lliure c. nom. f.
en ad libitum feeding subst., ad lib feeding subst.

alimentació de corrent altern c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Wechselstromversorgung f.
en alternating current supply subst.
es alimentación de corriente alterna c. nom. f.
fr alimentation en courant alternatif c. nom. f.

alimentació de corrent de protecció c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Schutzstromeinspeisung f.
en protective current feeding subst.
es alimentación de corriente de protección c. nom. f.
fr alimentacion du courant protecteur c. nom. f.

alimentació glacial c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

alimentació glacial f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Aportaments de neu, de calamarsa, de pluja, de gebre, que fan acréixer la massa de glaç d’una glacera.
es alimentación glaciar
fr alimentation du glacier