Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureagricultura alternativa (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurealternatiu | alternativa (VPCA)
veurealternatiu | alternativa (NOV)
 enginyeria
veurecavitat alternativa (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 hidrogeologia
veurecompressió alternativa (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureconformació alternativa (BIOQ)
 bioquímica
veuredominància alternativa (DEM)
 anatomia
veureenergia alternativa (DCA)
 energies
veureenergia alternativa (DJC)
 dret ambiental
veureinterrogativa alternativa (GTG)
Cerca alternativa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura alternativa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que constitueix un moviment genèric que planteja superar el model de l’agricultura productivista. Per això s’usa el qualificatiu alternativa, pels objectius i pràctiques de maneig que propugna. És una modalitat d’agricultura sostenible.
Els objectius genèrics són, entre d’altres, els següents: utilitzar un conjunt de mètodes de cultiu destinats a minimitzar l’ús d’agroquímics (la qual cosa requereix disposar de dades sobre les propietats dels sòls, els nivells de fertilitat i les extraccions dels cultius); preservar el medi ambient; millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, en produir cultius sans i de qualitat; fomentar la formació especialitzada dels agricultors; dinamitzar el territori, en crear possibilitats perquè els agricultors no abandonin el camp i es mantingui l’activitat agrícola en el territori; aconseguir la sostenibilitat, i crear vincles directes amb els consumidors pel que fa al subministrament de productes, més enllà dels estrictament mercantils.
L’expressió agricultura alternativa inclou diversos enfocaments amb característiques i denominacions específiques, en alguns casos avalats per certificats oficials, prèvia observança de les normes d’obligat compliment, com és el cas de l’agricultura ecològica.
V. t.: agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura regenerativa c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. f., agricultura biològica c. nom. f., agricultura orgànica c. nom. f.
en alternative farming
es agricultura alternativa
fr agriculture alternative
gl agricultura alternativa

alternatiu | alternativa adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en alternative adj.

alternatiu | alternativa adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 40 de la quarta sèrie.

cavitat alternativa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
hidrogeologia
Cavitat que adés absorbeix les aigües superficials, adés emet les aigües subterrànies.
es cavidad alternativa
fr cavité alternative

compressió alternativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tècnica de tractament dels aneurismes femorals i poplitis que consisteix en la pressió alternativa de dos o més punts del vas, per tal d’evitar les lesions que podria produir la compressió d’un punt únic.

conformació alternativa c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en alternative conformation subst.

dominància alternativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Dominància que canvia en el transcurs del desenvolupament.

energia alternativa f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Energia que pot ser renovable i que té una producció descentralitzada, una transformació neta i un consum proper al punt de producció. Les energies alternatives principals són l’eòlica, la geotèrmica, la mareomotriu, la maremotèrmica, la de les onades i les energies derivades dels productes agrícoles i ramaders.
en alternative energy subst.
es energía alternativa f.
fr énergie alternative f.

energia alternativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Energia provinent de fonts que no tenen l’origen en els combustibles fòssils.
V. t.: biomassa f., energia eòlica c. nom. f., energia geotèrmica c. nom. f., energia hidràulica c. nom. f., energia mareomotriu c. nom. f., energia renovable c. nom. f., energia solar fotovoltaica c. nom. f.
es energía alternativa

interrogativa alternativa f.
Glossari de termes gramaticals
Oració interrogativa que planteja una disjunció que no admet com a resposta ni sí ni no.
Ex.: Puges o baixes?
GEIEC: 31.3.3a
es interrogativa alternativa f.