Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (98 registres)
veureAgustĂ­ i Albanell, Antoni (DJC)
 biografia
veurealtiplanell (ATGC)
 geografia
veureanell (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureanell (DGEOL)
 cristal·lografia
veureanell (DUQ)
 quĂ­mica
veureanell (DEM)
 quĂ­mica
veureanell (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanell benzènic (DCA)
 quĂ­mica
veureanell corneal de Kayser-Fleischer (DEM)
 anatomia patològica
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
veureanell d’Imlach (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca anell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

AgustĂ­ i Albanell, Antoni n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

altiplanell m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
AltiplĂ .
Ex.: L’altiplanell de Busa (Solsonès) està relacionat geològicament amb el Pedraforca.
Sin. pref.: altiplĂ  m.

anell m.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
V.: anella de creixement c. nom. f.

anell m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Dislocació cristal·lina que es tanca sobre ella mateixa.
en ring
es anillo
fr anneau

anell m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Tipus de rebliment d’una columna de fraccionament de forma tubular, gen. de ceràmica, acer inoxidable o vidre.

anell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Cadena tancada d’àtoms, que pot ésser formada per un nombre il·limitat d’àtoms, amb un mínim de tres. Els àtoms d’un anell poden ésser tots d’un mateix element (composts homocíclics) o de més d’un element (composts heterocíclics) i poden ésser situats tots en un mateix pla (cas dels composts orgànics aromàtics) o en plans diferents (cas, per exemple, del ciclohexà). Una mateixa molècula pot contenir diversos anells, els quals poden tenir, o no, un o diversos àtoms en comú. La presència o absència d’anells permet de classificar les substàncies orgàniques en alifàtiques (de cadena oberta) i cícliques (amb almenys un anell en llur molècula). La seva formació s’anomena ciclització.
Sin. compl.: cicle
de Ring
en ring
es anillo
fr anneau
it anello

anell m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en ring subst.

anell benzènic m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Cadena tancada existent en el benzè i en altres compostos orgànics (compostos aromàtics), formada per sis àtoms de carboni que comparteixen un conjunt d’electrons comuns que donen al sistema les seves propietats especials. L’anell benzènic es representa sovint com un hexàgon amb una circumferència discontínua al mig.
en benzene ring subst.
es anillo bencénico m.
fr anneau benzènique m.

anell corneal de Kayser-Fleischer m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
neurologia
oftalmologia
semiologia
Anell pigmentat, entre gris verdós i daurat, a la vora externa de la còrnia, que apareix, de forma més o menys visible a ull nu o bé amb seguretat per mitjà d’una làmpada de fenedura, en la major part de les persones afectades per la malaltia de Wilson amb afectació neurològica, produït pel dipòsit de grànuls de coure en la membrana de Descemet. També és observat en les condicions clíniques de reducció de la secreció biliar del coure, com és el cas de les colèstasis cròniques, especialment en la cirrosi biliar primària.
Sin. compl.: anell de Fleischer-StrĂĽmpell

anell d’Imlach m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
òrgans i sistemes
Porció periinguinal del lligament rodó de l’úter, envoltada dels taps adiposos d’Imlach.