Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (118 registres)
veureal·largent (VMIN)
 mineralogia
veureamalgama d’argent (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureamalgama d’argent (VMIN)
 mineralogia
veureargent (GLOSCOR)
veureargent (DUQ)
 quĂ­mica
veureargent (VMIN)
 mineralogia
veureargent (DEM)
 cirurgia
 farmacologia
 material mèdic i ortopèdic
 quĂ­mica
veureargent- (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureargent1 (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veureargent (ATGC)
 geografia
Cerca argent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·largent m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en allargentum subst.

amalgama d’argent f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Amalgama.
en silver-amalgam
es amalgama de plata
fr amalgame d’argent

amalgama d’argent c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: amalgama-alfa f.

argent m.
Glossari de corrosiĂł
Sin. abs.: plata f.
de Silber n.
en silver subst.
es plata f.
fr argent m.

argent m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Metall blanc, llustrós, molt dúctil i mal·leable, bon conductor de la calor, que es fon a 961,9 ºC.
Sin. compl.: plata f.

argent m.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
Sin.: plata f.
en silver subst.

, Ag
argent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
farmacologia
material mèdic i ortopèdic
quĂ­mica
Element metàl·lic gairebé sempre de valència 1, de símbol Ag, de nombre atòmic 47 i de massa atòmica 107,870. És el metall de més elevat poder reflector i el millor conductor de la calor i de l’electricitat. És utilitzat en la fabricació d’instruments de cirurgia i els seus composts emprats en farmàcia són molt nombrosos.
Sin. compl.: plata
de Silber
en silver
es plata
fr argent
it argento

argent- pref.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Argento-.

argent1 m.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Element, Ag; Z, 47; m. at., 107,87; grup 11è, amb dos isòtops estables: 107Ag (51,82 %) i 109Ag (48,18 %). El primer és radiogènic en part, producte de la desintegració del 107Pd. Abundàncies: clarke, 0,07 ppm; Terra, 0,08 ppm; i condrites CI, 0,216 ppm. Roques ígnies: ultramàfiques, 0,05 ppm; bàsiques, 0,11 ppm; intermèdies, 0,07 ppm; àcides i sienites, 0,05 ppm. Hom només en coneix el contingut a les argiles (0,1 ppm), mentre que no hi ha dades fiables per als gresos i carbonats. Radi metàl·lic, 1,40. Ió +1 de radi 1,31 en coordinació 8. Caràcter calcòfil i sideròfil menys acusat. L’argent natiu conté sovint or, coure i d’altres metalls en solució sòlida fins més del 10 %. Els principals minerals són sulfurs o sulfosals: argentita, acantita, proustita, etc. Hom beneficia el metall de tots aquests minerals; la més gran part de la producció, però, és un subproducte, pel fet que la galena, la calcopirita i d’altres sulfurs poden tenir argent en quantitats explotables. El Ag és enriquit als darrers cristal·litzats magmàtics i als líquids hidrotermals. En condicions superficials, el Ag és mòbil en els medis àcids i neutres, poc mòbil en els oxidants i molt immòbil en els bàsics (pH 7,5) i reductors. Per això és poc freqüent l’existència de placers d’argent natiu. És molt adsorbit pels òxids de Fe i Mn. El contingut als sòls és de 0,1 ppm; a les aigües continentals, de 0,3 ppb, i a l’oceà, de 0,04 ppb amb un temps de residència de 4 · 104 a.
Sin. compl.: plata1 f.
en silver
es plata
fr argent

argent m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Element químic (símbol, Ag). Es troba natiu (en forma de dendrites), forma filons o bé integra altres minerals (com ara la galena). Color propi (argentat) i brillantor metàl·lica.
Sin. compl.: plata f.