Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (254 registres)
veurea mĂ  armada1 (DJC)
 dret
veurea mĂ  armada2 (DJC)
 dret
veureabsorciĂł de fĂ rmacs (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureagulla d’armar (DPESCA)
 pesca
veurealexifĂ rmac (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veurealexifĂ rmac (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veurealumofarmacosiderita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurealumofarmacosiderita (VMIN)
 mineralogia
veureanèmia hemolítica immunitària induïda per fàrmacs (DEM)
 farmacologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureaparell d’alarma (DPF)
 transport ferroviari
Cerca arma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a mĂ  armada1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb armes.
Ex.: La van detenir per haver atracat un banc a mĂ  armada.
es a mano armada

a mĂ  armada2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb armes.
Ex.: Segons la sentència s’ha d’estar dos anys i quatre mesos a la presó per atracament a mà armada.
es a mano armada

absorciĂł de fĂ rmacs c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en drug absorption subst.

agulla d’armar f.
Diccionari de pesca
pesca
Peça allargada i plana, de fusta o de plàstic, acabada en punxa per una banda, i per l’altra, en forca, o acabada en forca per les dues bandes, en la qual s’emmagatzema fil, i que serveix per armar o adobar les xarxes.
es aguja f.

alexifĂ rmac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Antídot o remei per a l’enverinament.

alexifĂ rmac adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Que preserva dels mals efectes d’un verí.

alumofarmacosiderita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, hidroarsenat hidratat de potassi i d’alumini, KAl4(AsO4)3(OH)4 · 6,5H2O; cúbic; Pe: 2,676; translúcid, color blanc. Es troba formant agregats de grànuls o crostes.
en alumopharmacosiderite
es alumofarmacosiderita
fr alumopharmacosidérite

alumofarmacosiderita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en alumopharmacosiderite subst.

anèmia hemolítica immunitària induïda per fàrmacs f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica produïda per determinats fàrmacs que provoquen l’aparició d’anticossos dirigits contra determinants antigènics dels eritròcits. Els fàrmacs incriminats són molt diversos i actuen segons la formació d’immunocomplexos fàrmac-antifàrmac (àcid nalidíxic, antazolina, cefotaxima, cimetidina, clorpromazina, clorpropamida, dipirona, diclofenac, estreptomicina, eritromicina, fenacetina, hidralazina, hidroclorotiazida, insulina, isoniazida, melfalan, metotrexat, paracetamol, PAS, probenecida, quinidina, quinina, rifampicina, sulindac, sulfamides, tolmetina, triamterè, zomepirac, etc.), l’adsorció ferma del fàrmac sobre la superfície eritrocítica (cefalotina, cefaloridina, cefalexina, cefazolina, cefamandole, cisplatí, eritromicina, penicil·lina, tetraciclina, tolbutamida) o la formació d’autoanticossos (alfametildopa, àcid mefenàmic, clorpromazina, estreptomicina, fenacetina, levodopa, procaïnamida).

aparell d’alarma c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Maneta situada en els cotxes de viatgers perquè aquests puguin parar el tren en cas de necessitat; el més corrent és que actuïn posant la canonada general en relació lliure amb l’atmosfera.
es aparato de alarma
fr signal d’alarme