Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 21 (206 registres)
veureabàsia atàctica (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureaclimatació (VOCFOR)
 generalitats
veureaclimatació (ATGC)
 geografia
veureadinamoatàctic -a (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureafàsia atàctica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureagrafia atàctica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaigua d’hidratació (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaigua d’hidratació1 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaigua d’hidratació2 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaigua d’hidratació (AQQ)
 química
Cerca atac a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abàsia atàctica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Dificultat de caminar a causa de l’atàxia.

aclimatació f.
Vocabulari forestal
generalitats

aclimatació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Procés pel qual un cos orgànic —persona, animal o vegetal— s’adapta a un clima i a unes condicions del medi físic diferents dels que li eren naturals.

adinamoatàctic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
òrgans i sistemes
Que reuneix els caràcters de l’adinàmia i de l’atàxia.

afàsia atàctica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia motora subcortical.
Sin. pref.: afàsia motora subcortical f.

agrafia atàctica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Agrafia absoluta.
Sin. pref.: agrafia absoluta f.

aigua d’hidratació c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

aigua d’hidratació1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Aigua de cristal·lització.
Sin. pref.: aigua de cristal·lització c. nom. f.
en water of hydratation
es agua de hidratación
eu hidratazio-ur
fr eau d’hydratation
gl auga de hidratación
pt água de hidratação

aigua d’hidratació2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Aigua de l’esfera d’hidratació.
Sin. compl.: aigua de cristal·lització c. nom. f.
en water of hydratation, crystallitzation water
es agua de hidratación, agua de cristalización
eu hidratazio-ur
fr eau d’hydratation, eau de cristallisation
gl auga de hidratación, auga de cristalización
pt água de hidratação, água de cristalização

aigua d’hidratació c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en water of hydration subst.