Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (190 registres)
veureabaixallengües (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 otorinolaringologia
veureabaixament (DPF)
 transport ferroviari
veureabaixar1 (DJC)
 dret
veureabaixar (ATGC)
 geografia
veureabaixar (DPF)
 transport ferroviari
veureabaixar2 (DJC)
 numismàtica
veureaclarida baixa (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureagricultura sostenible de baixos inputs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaigua baixa (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigua baixant (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca baix a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abaixallengües m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
otorinolaringologia
Instrument semblant a una espàtula recta o colzada, utilitzat per a deprimir la llengua per tal de practicar la inspecció de la gola.
Sin. compl.: depressor lingual
en tongue depressor
es depresor lingual

abaixament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’abaixar.
es rebaje
fr abaissement

abaixar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer davallar {alguna cosa} a un grau inferior o a una quantitat inferior.
Ex.: A causa de la crisi, han hagut d’abaixar el preu de les partides destinades al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
es bajar

abaixar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Rebaixar, disminuir l’alçària, el gruix, {d’una cosa}.
Sin. abs.: rebaixar v. tr.

abaixar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Fer baixar el nivell d’una cosa, com pot ser el de la plataforma de la via en fer obres, renovacions, etc.

abaixar2 v. tr.
Diccionari jurídic
numismàtica
Reduir el valor circulatori {d’una moneda efectiva}.
Ex.: El Banc Central Europeu va abaixar ahir els tipus bàsics d’interès a la zona euro en un quart de punt.
es bajar

aclarida baixa c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura B.
Sin. compl.: aclarida ordinària c. nom. f.
en low thinning subst.
es clara baja c. nom. f., clara por bajo c. nom. f., clara ordinaria c. nom. f.

agricultura sostenible de baixos inputs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: LISA
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tipus d’agricultura adaptatiu que es basa en els principis següents: 1) adaptar el sistema agrícola a les condicions del lloc (sòl, clima, aigua i biota), perquè resulti sostenible, i 2) optimitzar l’ús de recursos biològics, químics i físics en l’agroecosistema.
Els objectius són els següents: 1) disminuir els costos de producció amb un menor ús de productes (agroquímics) i un menor consum d’energia, 2) protegir els recursos naturals i evitar-ne la degradació (disminuir el risc d’erosió i; 3) obtenir un retorn econòmic per a l’agricultor.
Les tècniques de la LISA inclouen la rotació de cultius, la diversificació de cultius i bestiar, les pràctiques de conservació de sòls i aigües, el cultiu mecanitzat i el control biològic de plagues.
V. t.: agricultura ecològica c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl.
en low-input sustainable agriculture
es agricultura sostenible de bajos insumos
fr agricultura durable à faible consommation d’intrants

aigua baixa f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Baixamar (l’Estartit).

aigua baixant loc. adv.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Situat més avall (en un pendent).
2. En sentit descendent (en un pendent).
en downwards
es hacia abajo
fr aval, en contrebas