Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (111 registres)
veureamortidor de balancí (TTAUTO)
 suspensió
veureamortidor de balancí (VOCAUTO)
veurearbre de balancins (TTAUTO)
 elements del motor
veurearbre de balancins (VOCAUTO)
veurebalanç (AQQ)
 química
veurebalanç (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebalanç (COFI)
 comptabilitat
veurebalanç (FONECO)
 economia
veurebalanç (DPESCA)
 pesca
veurebalanç1 (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Cerca balanç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amortidor de balancí c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
suspensió
Vegeu la figura 12.4.
Sin. compl.: esmorteïdor de balancí c. nom. m.
en double acting cam damper subst., double acting shock absorber subst.
es amortiguador de balancín c. nom. m.

amortidor de balancí c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: esmorteïdor de balancí c. nom. m.
en double acting cam damper subst., double acting shock absorber subst.
es amortiguador de balancín c. nom. m.

arbre de balancins c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
elements del motor
Vegeu la figura 1.46.
en rocker shaft subst.
es árbol de balancines c. nom. m.

arbre de balancins c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en rocker shaft subst.
es árbol de balancines c. nom. m.

balanç m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en balance subst.

balanç m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Moviment d’oscil·lació.

balanç m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
Sin.: balanç de situació m.
en balance sheet subst.
es balance m., balance de situación m.

balanç m.
Fonaments d’economia
economia
Eina simple per a resumir la situació financera d’una empresa o institució que mostra els actius a l’esquerra i els passius a la dreta en una sola taula de dades.
V. t.: actiu m., passiu m.
en T-account subst.

balanç m.
Diccionari de pesca
pesca
Moviment transversal d’una embarcació quan, per efecte de les ones, oscil·la cap a una banda i cap a l’altra.
Sin.: balanceig m., brandada f.
es balance m., balanceo m.

balanç1 m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
es balance m.
fr bilan m.