Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (170 registres)
veurea base de1 (DJC)
 dret
veurea base de2 (DJC)
 dret
veureàcid-base (AQQ)
 química
veureamb base a (DJC)
 dret
veureaparellament de bases (BIOQ)
 bioquímica
veurebase (VOCFOR)
 fotointerpretació forestal
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veurebase (GLOSCOR)
veurebase (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veurebase (AQQ)
 química
veurebase (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca base a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a base de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prenent com a fonament o component principal.
Ex.: El forense determinà que la metzina era composta a base d’estricnina.
es a base de

a base de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A còpia de.
Ex.: A base d’esforços va aconseguir un ascens. Va intentar evitar la condemna a base d’interposar recursos.
Sin. pref.: a còpia de loc. prep.
es a base de, a fuerza de

àcid-base c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en acid-base subst.

amb base a loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prenent com a base.
Ex.: Cal diferenciar dos models de justificació de la imputació amb base a l’actio libera in causa.
Sin. abs.: a partir de loc. prep., basant-se en loc. prep., partint de loc. prep., sobre la base de loc. prep.
es a partir de, basándose en, en base a, partiendo de, sobre la base de

aparellament de bases c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: balanceig m., doble hèlix c. nom. f., interacció codó-anticodó c. nom. f., parell de bases c. nom. m.
en base pairing subst.

base f.
Vocabulari forestal
fotointerpretació forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
Vegeu la figura G.

base f.
Glossari de corrosió
Substància química que dóna ions hidroxils (OH) en dissolució aquosa.
Sin. compl.: àlcali m.
de Alkali n., Base f.
en alkali subst., base subst.
es álcali m., base f.
fr alcali m., base f.

base f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Pasta.
Ant.: dors de capa1 m.
en basis
es base
fr basculer

base f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Substància que disminueix la concentració de H+ quan és afegida a l’aigua.
en base subst.

base f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò sobre què alguna cosa descansa. En l’estació vertical, hom anomena base de sosteniment l’espai comprès entre els punts extrems d’ambdós peus.
de Base, Basis, Grundlage
en basis
es base
fr base
it base