Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 109 (1.085 registres)
veureablació (AQQ)
 química
veureablació (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureablació1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureablació1 (DGEOL)
 geoquímica
veureablació1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureablació (ATGC)
 geografia
veureablació (DCA)
 geologia
veureablació2 (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureablació2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureablació2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca bla a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ablació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Vaporització d’un volum petit de material mitjançant una pulsació de làser.
en ablation subst.

ablació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tècnica de destrucció focalitzada especialment en les vies de conducció cardíaca, o en una zona predeterminada del miocardi, amb la finalitat de guarir certes arítmies originades per un focus d’automatisme ectòpic; usualment s’utilitza energia de radiofreqüència a través de catèters col·locats sobre l’estructura desitjada, per via endocavitària.

ablació1 f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

ablació1 f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Pèrdua de massa dels meteoroides per vaporització directa durant el trajecte atmosfèric a causa de l’alta temperatura produïda per la fricció.
en ablation
es ablación
fr ablation

ablació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Aquesta accepció es refereix a ablació glacial. Conjunt de processos que tenen lloc en les parts baixes d’una glacera per les quals aquesta perd part de la seva massa quan les pèrdues superen les aportacions. Entre ells, el principal és la fusió del gel, amb resultats diferents segons si afecta: 1) la massa de gel que envolta un fragment de roca de mida petita, de manera que el fragment s’enfonsa generant petits conductes cilíndrics; o 2) una superfície amb una capa potent de detritus que aïllen el gel subjacent, la qual cosa retarda la minva de gel i la fusió dona lloc a la formació de monticles de graves amb gel a dins o a una topografia amb monticles i depressions.
V. t.: gelifluxió f., Gelisol m., Cryosol m.
en ablation
es ablación
fr ablation
gl ablación

ablació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Degradació d’un terreny per erosió.
2. Fusió d’una glacera en la superfície, interiorment i en el fons per l’efecte del Sol, de l’aire calent, de la calor de la terra, etc.

ablació f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Procés d’erosió mecànica o química d’arrencada i emportament dels materials sòlids que condueix a un rebaixament de qualsevol relleu.
V. t.: denudació f.
en ablation subst.
es ablación f.
fr ablation f.

ablació2 f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

ablació2 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Procés d’erosió mecànica o química d’arrencada i emportament dels materials sòlids que condueix a un rebaixament de qualsevol relleu.
Sin.: denudació f.
en ablation, denudation
es ablación, denudación
fr ablation, dénudation

ablació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Es refereix als processos d’erosió (arrancada i exportació) de materials sòlids que provoquen la disminució de la cota del terreny.
Sin. compl.: denudació1 f.
en ablation
es ablación
fr ablation
gl ablación