Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureanell de Cabot (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
veurearcabota (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebuf de Cabot-Locke (DEM)
 angiologia
 semiologia
veureCabot, Arthur Tracy (DEM)
 epònims
veureCabot, Richard Clarke (DEM)
 epònims
veurecabota (DPF)
 transport ferroviari
veurecabotatge (DPESCA)
 pesca
veurecabotatge (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veurecaboteig (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecaboteig (DPF)
 transport ferroviari
Cerca cabot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anell de Cabot m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Cadascuna de les inclusions intraeritrocítiques filiformes, disposades en forma d’anell o de vuit invertit, que probablement són restes de filaments del fus acromàtic de la mitosi. La seva observació demostra un trastorn important de l’eritropoesi.
Sin. compl.: cos anular, cos de Cabot

arcabota f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Bassa poc fonda d’una salina envoltada de fustes, que serveix per a una segona evaporació de l’aigua procedent de la tolla.
V.: bassa de concentració f.

buf de Cabot-Locke m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
semiologia
Buf diastòlic present en la insuficiència aòrtica, audible sobretot a la part baixa de la vora esquerra de l’estern en casos greus d’anèmia.

Cabot, Arthur Tracy n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià de Boston, 1852-1912.
V.: fèrula de Cabot f.

Cabot, Richard Clarke n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge de Boston, 1868-1939.
V.: anell de Cabot m.

cabota f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cap dels claus i tirafons, per on se subjecten i manipulen.
es cabeza
fr tête

cabotatge m.
Diccionari de pesca
pesca
Navegació costanera.
Sin. pref.: navegació costanera f.

cabotatge m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Navegació que es fa al llarg de la costa.
V. t.: canotatge m.

caboteig m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bolcada per flexió.
Sin. pref.: bolcada per flexió c. nom. f.

caboteig m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Capcineig.
Sin. pref.: capcineig m.
es cabeceo
fr galop, tangage