Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureabancalat | abancalada (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalat | abancalada (ATGC)
 geografia
veurebancalada (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veurebrancalada (LMC)
 construcció
veurecalada (VOCFOR)
 pesca continental
veurecalada1 (DPESCA)
 pesca
veurecalada2 (DPESCA)
 pesca
veurecapçalada (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureescalada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureescalat | escalada (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca calada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abancalat | abancalada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terraced adj.
es abancalado adj.
fr avec des terraces adj.

abancalat | abancalada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del vessant o pendís on els bancals o feixes se superposen de manera esglaonada.
Ex.: El conreu abancalat es troba en tots els paisatges de muntanya dels països de llengua catalana.

bancalada f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
Sin. pref.: bancal1 m.

brancalada f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Türrahmen
en door frame
es jambaje
fr jambage

calada f.
Vocabulari forestal
pesca continental

calada1 f.
Diccionari de pesca
pesca
Acció d’amollar un ormeig o un art a la mar.
Sin.: cala1 f.
es calada f., calamento m.

calada2 f.
Diccionari de pesca
pesca
Quantitat de peix que s’agafa en una calada.
Sin.: cala2 f.

capçalada f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. pref.: capçada1 f.

escalada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Conjunt de graons que forma un terreny.

escalat | escalada adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Dotat d’escala, proporcionat respecte al territori.
en scaled
es escalado | escalada
fr mis à échelle | mise à échelle
gl escalado | escalada