Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veureabancalar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureabancalar (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (DAGRIC)
 agricultura
veureanar a calar l’art (BMC)
 fraseologia
veureautosimilitud escalar (LMC)
 construcció
veurecalar (VOCFOR)
 pesca continental
veurecalar (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecalar (DPESCA)
 pesca
veurecalar (BMC)
 fraseologia
Cerca calar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abancalar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

abancalar v. tr.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terracing v.
es abancalar v. tr.
fr construir des terrasses v.

abancalar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Construir bancals en un vessant, disposats generalment en posició transversal al pendent seguint una corba de nivell.
La finalitat és poder utilitzar un terreny amb un pendent pronunciat (fins a un 30 %), afavorir la infiltració i disminuir el risc d’erosió per escolament superficial.
El bancal consta d’un talús a la part superior (en anglès, riser), una superfície (plana o amb un lleuger pendent), que és la que es conrea, i un talús a la part externa, ja sigui de terra o amb una paret de pedra seca que el protegeix.
V. t.: bancal m., bancal de pedra seca c. nom. m.
en terracing
es abancalar
fr construire des bancaous, construire des gradins, construire des banquettes
gl facer bancais, facer socalcos
pt terracear

abancalar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Preparar un terreny per al conreu mitjançant la subdivisió en bancals.
es abancalar v. tr.

anar a calar l’art c. v.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

autosimilitud escalar f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: homotècia interna f.
de Eigenstabilität
en scaling self-similarity
es autosimilitud escalar
fr homothétie interne

calar v. tr.
Vocabulari forestal
pesca continental

calar m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Terreny o lloc calcinós.

calar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Amollar un ormeig o un art de pesca a l’aigua per agafar-hi peix.
es calar v. tr.

calar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia