Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecamió (DPESCA)
 pesca
veurecamió1 (VOCFOR)
 altres màquines
veurecamió (NOV)
 enginyeria
veurecamió (TTAUTO)
 carrosseria
veurecamió (LMC)
 construcció
veurecamió (VOCAUTO)
veurecamió2 (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurecamió3 (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurecamió agrícola (DAGRIC)
 agricultura
veurecamió cisterna (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca camió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

camió m.
Diccionari de pesca
pesca
Art d’encalç, considerat de transició entre l’art d’encerclament i el d’arrossegament.

camió1 m.
Vocabulari forestal
altres màquines
es camión m.
fr camion m.

camió m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 54 de la primera sèrie.

camió m.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 23.16.
en lorry subst.
en [US] truck subst.
es camión m.

camió m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Lastkraftwagen, Lastwagen
en lorry, truck
es camión
fr camion

camió m.
Vocabulari de l’automòbil
en lorry subst.
en [US] truck subst.
es camión m.

camió2 m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
V.: camió1 m., camió3 m.

camió3 m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

camió agrícola m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Vehicle especial autropropulsat, que té dos o més eixos, concebut per al transport en el camp de productes agrícoles.
es camión agrícola m.

camió cisterna c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals