Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (171 registres)
veureavaluació de la capacitat agrològica USDA (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapaç (DJC)
 dret
veurecapacitació (VOCBIOREP)
 biologia
veurecapacitació (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 citologia
 embriologia
 urologia
veurecapacitació forestal (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecapacitància (AQQ)
 química
veurecapacitància (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecapacitar (DJC)
 dret
veurecapacitat (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapacitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 física
 psicologia
Cerca capaç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avaluació de la capacitat agrològica USDA c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode qualitatiu d’avaluació de sòls, elaborat en els anys trenta del segle xx pel Soil Survey Staff del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA), l’objectiu inicial del qual era avaluar el risc d’erosió (biaix que s’ha mantingut en posteriors revisions).
Els objectius inicials s’han ampliat i la metodologia s’ha revisat i adaptat a les característiques de les zones en què s’aplica. Cal destacar que no es refereix a usos específics de la terra, sinó que la capacitat agrològica s’estableix en relació amb un ús agrícola molt general. Tampoc pren en consideració els aspectes socioeconòmics, que s’han d’analitzar separadament.
Els requeriments genèrics i les recomanacions per a cada classe s’han tabulat. Els paràmetres que s’utilitzen són els següents: pluviometria, temperatura (criteris de Papadakis), pendent, erosió, profunditat efectiva, textura, pedregositat, afloraments rocosos, embassament, salinitat i sistema actual de maneig. Tots estan tabulats, si bé la seva aplicació pot resultar una mica subjectiva, segons l’experiència de la persona que avalua.
Es tracta d’un mètode versàtil i fàcil d’aplicar, especialment si es disposa del mapa de sòls bàsic de la zona. Els resultats també són fàcils de comprendre i d’interpretar pels usuaris. És molt útil en ordenació i assignació d’usos al territori i per tenir una base científica per proposar que es preservin com a bé estratègic els sòls d’aquelles unitats cartogràfiques amb major aptitud per a usos agronòmics.
V. t.: capacitat agrològica USDA c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f., índex de Storie c. nom. m., mapa de sòls bàsic c. nom. m.
en USDA land capability evaluation
es evaluación de la capacidad agrológica USDA
fr évaluation de la capacité agrologique USDA
gl avaliación da capacidade agrolóxica do USDA

capaç adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té condicions per a fer bé allò que té al seu càrrec.
Ex.: Segons el notari, és una persona capaç per a fer testament.
es capaz

capacitació f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en capacitation subst.
es capacitación f.

capacitació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
citologia
embriologia
urologia
Procés pel qual els espermatozoides de moltes espècies de fecundació interna esdevenen aptes per a fecundar un oòcit madur, un cop aquest ha arribat a la porció ampul·lar de la trompa. Consisteix en una sèrie de canvis bioquímics, encara no ben definits, provocats pels components de les secrecions de les vies genitals femenines, com a conseqüència dels quals l’espermatozoide pot dur a terme la reacció acrosòmica i, per tant, és factible la penetració del cap del gàmeta masculí dins de l’oòcit madur.

capacitació forestal c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

capacitància f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en capacitance subst.

capacitància f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Magnitud física que defineix la facultat d’un cos per a emmagatzemar càrrega elèctrica. Aquesta propietat s’utilitza com a mètode electromagnètic per a mesurar el contingut d’aigua del sòl.
en capacitance
es capacitancia
fr capacitance
gl capacitancia
pt capacitância

capacitar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Habilitar {algú} per a fer alguna cosa.
Ex.: Cal capacitar els treballadors en situació d’atur perquè es puguin reincorporar a un lloc de treball més fàcilment.
es capacitar

capacitat f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en capability subst.
es capacidad f.
fr capabilité f., capacité f.

capacitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
física
psicologia
Propietat de poder contenir fins a un límit determinat o bé aptitud, disposició o suficiència per a fer alguna cosa.
de Inhaltsvermögen, Kapazität
en capacity
es capacidad
fr capacité
it capacità