Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureassociació característica (DGEOL)
 geoquímica
veurecaracterística (AQQ)
 química
veurecaracterística (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecaracterística (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecorba característica d'humitat (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
veurecorba característica d’humitat (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecorba característica de retenció d’humitat (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecorba característica voltatge-intensitat (GLOSCOR)
veureespècie característica (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurefunció característica (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca característica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

associació característica f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Associació geoquímica.

característica f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Part del logaritme situada a l’esquerra de la coma decimal.
en characteristic subst.

característica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tret, qualitat o propietat per què una cosa es distingeix.

característica f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Propietat o atribut d’un horitzó o d’un sòl que es pot mesurar, comparar i descriure.
en characteristic
es característica
fr caractéristique

corba característica d'humitat c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
en characteristic curve subst.
es curva característica de humedad c. nom. f.
fr courbe caractéristique c. nom. f.

corba característica d’humitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Corba característica de retenció d’humitat.
Sin. pref.: corba característica de retenció d’humitat c. nom. f.
es curva característica de humedad
gl curva característica de humidade

corba característica de retenció d’humitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Representació gràfica de la funció característica de retenció d’humitat d’un sòl no saturat d’aigua, ψm = f(θ), referida als diferents horitzons. En ordenades es representa l’energia amb la qual l’aigua és retinguda per la matriu del sòl, expressada com a potencial matricial, ψm, i en abscisses, el contingut d’aigua, θ, d’una massa o volum de sòl. Es construeix experimentalment i no és una relació unívoca, perquè el procés de canvi del contingut d’humitat no és únic ni monòton, sinó que presenta histèresi, de manera que en l’assecatge (desorció) el contingut d’aigua a un potencial determinat és més gran que en la humectació (sorció). A causa d’aquesta histèresi del procés, les corbes característiques d’humitat presenten dues branques. En el procés d’assecatge, els punts de la corba s’obtenen successivament saturant la mostra amb aigua i equilibrant-la amb una pressió d’aire igual a un potencial matricial donat, ψmi, en una cambra de pressió amb una placa ceràmica. Quan s’arriba a l’equilibri, es determina gravimètricament el contingut d’humitat de la mostra, θi, de manera que s’haurà obtingut un punt de la corba, i així, successivament. Es pot construir la corba en funció del potencial matricial, ψm = f(θ) (autors nord-americans), o bé en funció de la càrrega de pressió matricial, hm = f(θ) (autors holandesos). En aquest segon cas, atès que la càrrega de pressió varia dins d’un interval molt gran en comparació amb l’interval de variació del contingut d’aigua, la corba només es pot representar en un diagrama semilogarítmic, per la qual cosa cal introduir el concepte de pF, amb la conversió: pF = log  [−hm], expressant hm en cm. Les corbes característiques varien àmpliament d’uns sòls a altres segons la textura, estructura i mineralogia, i descriuen la dinàmica de la fase líquida del sòl.
Sin. compl.: corba característica d’humitat c. nom. f., corba de retenció d’humitat c. nom. f.
en soil-moisture retention curve, soil moisture release curve
es curva característica de retención de humedad, curva de retención de humedad, curva característica de humedad
fr courbe caractéristique d’humidité
gl curva característica de retención de humidade
pt curva característica de umidade, curva característica de retenção de água

corba característica voltatge-intensitat c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Strom-spannungskennlinie f.
en volt-ampere characteristic subst.
es curva característica tensión-intensidad c. nom. f.
fr courbe caractéristique tension-courant c. nom. f.

espècie característica c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

funció característica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Expressió matemàtica que s’empra per a descriure relacions entre variables que estan relacionades per una propietat o un conjunt de propietats del sòl. S’aplica generalment per a descriure les funcions hidràuliques del sòl. Per exemple, ho és la funció característica d’humitat, que relaciona la humitat del sòl amb el potencial matricial. Una funció característica d’un determinat volum elemental representatiu del sòl està determinada per un conjunt particular de paràmetres o coeficients específics d’aquest volum.
en characteristic function
es función característica
fr fonction caractéristique
gl función característica
pt função característica