Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veurecadena encebadora (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecebaĂŻta-(Ce) (VMIN)
 mineralogia
veurecomplex preencebador (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureencebador (VOCLUM)
 luminotècnia
veureencebador (AQQ)
 quĂ­mica
veureencebador (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
veureencebador (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureencebador (NOV)
 enginyeria
veureencebador (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureencebador (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca ceba a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cadena encebadora c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: DNA m.
en primer strand subst.

cebaĂŻta-(Ce) f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en cebaite-(Ce) subst.

complex preencebador c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en prepriming complex subst.

encebador m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Petit dispositiu destinat a produir l’encebament d’una làmpada de descàrrega, com és ara el d’un tub fluorescent. En aquest cas, consta d’una petita làmpada luminescent i d’una làmina bimetàl·lica. En donar-li tensió, la descàrrega d’aquesta làmpada escalfa la làmina, que tanca el contacte i permet el pas de corrent cap als filaments del tub fluorescent; al cap d’un instant, en refredar-se la làmina, s’interromp el corrent dels filaments i es produeix l’encebament del tub, el qual resta així encès.

encebador m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en primer subst.

encebador m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
Segment de DNA o RNA que s’aparella per complementarietat de bases amb una cadena de DNA (cadena motlle o patró) i que és reconegut per la DNApolimerasa per a engegar la duplicació d’aquest DNA. Presenta un extrem 3’-OH lliure que admet residus de nucleòtids que el perllonguen.

encebador m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: DNA-polimerasa f.
en primer subst.

encebador m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 108 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 17 de la segona sèrie.
en starter subst.
es cebador m.
fr amorceur m.
it avviatore m.

encebador m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en primer subst.
es cebador m.

encebador m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dispositiu format per un depòsit per a aliments i un embut amb un tub que penetra dins la boca de l’animal fins a la gola.