Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureclapa (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureclapa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureclapa (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
veureclapa (DPESCA)
 pesca
veureclapa (BIOQ)
 bioquímica
veureclapa1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureclapa (DCA)
 geografia
veureclapa (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureclapa2 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureclapa blanca (DEM)
 anatomia
 cardiologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
Cerca clapa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

clapa f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en spot subst., mottle subst.
es mancha f.
fr tache m., marbrure f.

clapa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Petita extensió que es distingeix de la superfície que l’envolta pel color o la textura, però no per la seva elevació.
de Plaque
en patch
es placa
fr plaque
it placca

clapa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
En un cultiu bacterià de placa, zona que es distingeix de la resta de la superfície que l’envolta perquè no hi ha hagut creixement, que està inhibit per la presència d’un bacteriòfag.
en plaque
es placa

clapa f.
Diccionari de pesca
pesca
Petita extensió de la mar formada per un fons que es distingeix per ser més clar o més fosc que el seu voltant.

clapa f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en plaque subst.

clapa1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Tanys d’una alzina; per extensió: peu d’estrat baix.
Vegeu la figura B.

clapa f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
En una superfície recoberta de vegetació, extensió en la qual aquesta és absent.
Sin. compl.: clariana f.
en coupe subst.
es claro m.
fr clairière f.

clapa f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Tret edàfic de petita extensió (taca) que es distingeix pel color de la superfície de la matriu que l’envolta. Generalment és minoritària en el conjunt de l’horitzó i pot consistir en: 1) una impregnació d’un volum (una superfície, vista en el perfil del sòl) per un component que li confereix un color diferent del de la matriu (generalment, per acumulació d’òxids de ferro i manganès, en sòls amb un drenatge deficient, en els quals les clapes poden arribar a ser molt abundants); 2) una decoloració, per migració d’un component cromogen (generalment, òxids de ferro en sòls amb un drenatge deficient), o 3) una aportació localitzada d’un material de color diferent (p. ex., en les crotovines). Un horitzó es considera clapejat si hi ha com a mínim un 10 % de clapes.
Les taques es descriuen tenint en compte criteris següents: 1) naturalesa: d’oxidació (color de bru a vermellós, per oxidació de compostos de ferro i/o manganès per processos redox o bé per alliberament durant la meteorització), de reducció (color grisenc, verdós o blavós, pel Fe2+, que només es veuen en un escandall obert fa poc, ja que el Fe2+ s’oxida ràpidament), de decoloració (color clar, per migració del Fe2+ o per presència de compostos de Fe2+), de degradació, de matèria orgànica acumulada (color negre o molt fosc), o de material d’un altre horitzó transportat per la fauna (crotovines); 2) contrast (la facilitat amb la qual es distingeixen de la matriu que l’envolta); 3) abundància (es determina la proporció per comparació amb una taula per a estimar percentatges); 4) mida; 5) color (es descriu amb el codi Munsell); 6) nitidesa del límit; 7) forma i orientació, i 8) distribució relativa.
Les clapes poden correspondre a condicions ambientals actuals o bé passades (clapes relictes o heretades). La interpretació de la presència de clapes rau en el fet que es pot inferir informació sobre la classe de drenatge, els processos edafogènics (passats o actuals), entre altres aspectes.
V. t.: classe de drenatge c. nom. f., crotovina f.
en mottle, spot
es mancha
eu orban
fr marbrure, tache
gl mancha
pt mancha

clapa2 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. pref.: clariana f.

clapa blanca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
cardiologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Lesió blanquinosa del pericardi o de la càpsula esplènica deguda al fregament de nòduls costals en el raquitisme.