Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veurearmadura de coberta (LMC)
 construcció
veurecoberta (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veurecoberta (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecoberta (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecoberta (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecoberta (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecoberta (LPV)
 buc
veurecoberta (DPESCA)
 pesca
veurecoberta (DCA)
 arquitectura
 botànica
veurecoberta (NOV)
 enginyeria
Cerca coberta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

armadura de coberta f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: encavallada f.
de Dachstuhl, Dachwerk
en roof frame, roof framework
es armadura de cubierta, cercha, cuchillo
fr charpente du toit, comble

coberta f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Vegeu la figura F.
Sin. pref.: recobriment1 m.

coberta f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. abs.: mulch m.
en mulch subst.
es cubierta f.
fr paillis m.

coberta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
En bacteriologia, conjunt d’estructures que envolten la cèl·lula (amb inclusió de la càpsula, si existeix), la paret cel·lular i la membrana citoplasmàtica, considerades com a un conjunt.
Sin. compl.: embolcall
de Decke, Hülle
en envelope
es envoltura
fr enveloppe
it coperta

coberta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò que hi ha sobre una cosa (o que hom hi col·loca) per cobrir-la o resguardar-la.
Sin. compl.: embolcall
de Decke, Hülle
en envelope
es envoltura
fr enveloppe
it coperta

coberta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
En virologia, estructura membranosa i flexible que envolta la càpsida vírica i que en alguns grups és aportada, almenys parcialment, per la cèl·lula parasitada.
Sin. compl.: embolcall
de Decke, Hülle
en envelope
es envoltura
fr enveloppe
it coperta

coberta f.
Lèxic del patí de vela
buc
Superfície superior del buc d’una embarcació. Vegeu la figura 1.
en deck
es cubierta
fr pont
nl dek

coberta f.
Diccionari de pesca
pesca
Cadascun dels pisos que, fixos sobre els baus, s’estenen horitzontalment a tota la llargada, o a gairebé tota, de l’eslora i la mànega d’un vaixell.
es cubierta f.

coberta f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
botànica
Capa de material orgànic (palla, fulles, serradures o altres materials) que s’aplica a la superfície del sòl per a retenir-ne la humitat reduir-ne l’evaporació, prevenir l’erosió i la congelació de la superfície del sòl o per a proveir-lo de nutrients. Actualment, s’empren materials artificials no orgànics, com els plàstics, per a realitzar la mateixa funció.
Sin. compl.: mulch m.
en mulch subst.
es cubierta f.
fr couverture f.

coberta f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la primera sèrie.