Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (40 registres)
veureadaptador col·lector (DUQ)
 quĂ­mica
veureadaptador col·lector múltiple (DUQ)
 quĂ­mica
veureagent recol·lector (AQQ)
 quĂ­mica
veurebossa col·lectora (DEM)
 infermeria
 material mèdic i ortopèdic
veurecaixa col·lectora (DPF)
 transport ferroviari
veurecol·lector de Faraday (AQQ)
 quĂ­mica
veurecol·lector (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecol·lector1 (DUQ)
 quĂ­mica
veurecol·lector (ATGC)
 geografia
veurecol·lector (DCA)
 residus
Cerca col·lector a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adaptador col·lector c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Nom donat als diversos adaptadors, de forma recta o colzada, que serveixen per a connectar el refrigerant d’un aparell destil·latori amb el matràs col·lector. És també anomenat allargadora (v. figures 8 a 11).

adaptador col·lector múltiple c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Adaptador col·lector per a buit en el qual el tub d’escolament és ramificat, amb què hom pot aconseguir, per fàcil gir de l’adaptador i sense interrompre el buit, la derivació del destil·lat cap als diferents matrassos col·lectors adaptats (v. fig. 64).
V.: separador1 m.

agent recol·lector c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Sin. compl.: recol·lector d’hidròxid d’alumini c. nom. m.
en gathering agent subst.

bossa col·lectora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
material mèdic i ortopèdic
Bossa que hom penja a la bancada d’un llit o que hom col·loca sota del vestit per tal de recollir l’orina, els sucs digestius o els productes d’un drenatge que hi arriben per mitjà d’una sonda.

caixa col·lectora c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt on es recull, per un cantó, el vapor saturat de la caldera per introduir-lo en el sobreescalfador i, per l’altre, es rep el vapor sobreescalfat per portar-lo als cilindres.
Sin. compl.: col·lector de sobreescalfament c. nom. m.
es caja colectora

col·lector de Faraday c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Detector d’ions d’espectrometria de masses en què cada catió que hi arriba és neutralitzat per un electró. El corrent que es necessita per a neutralitzar els ions és proporcional al nombre de cations que arriben al col·lector de Faraday.
en Faraday cup subst.

col·lector m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Galeria càrstica que recull l’aigua d’una xarxa de conductes subterranis.
en collector
es colector
fr collecteur

col·lector1 m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Recipient d’un aparell de destil·lació on és recollit el destil·lat.
V.: alambĂ­ m.

col·lector m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
A la muntanya, afluent que aporta les seves aigües al riu principal d’una conca.

col·lector m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Claveguera de grans dimensions que forma part d’una xarxa de sanejament i que té la funció de recollir les aigües fecals i de pluja que hi aboquen les clavegueres i conduir-les lluny de la població, cap a una depuradora o cap al lloc del desguàs.
en collection system subst., drainage ditch subst., sewer subst.
es colector m.
fr collecteur m.