Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureanàlisi per combustió (AQQ)
 química
veurecalor de combustió (DEM)
 física
 química
veurecambra de combustió (DCA)
 física
veurecambra de combustió (TTAUTO)
 elements del motor
veurecambra de combustió (DPF)
 transport ferroviari
veurecambra de combustió (VOCAUTO)
veurecambra de combustió secundària (DCA)
 tecnologia
veurecambra de postcombustió (DCA)
 física
veurecistellet de combustió (AQQ)
 química
veurecombustió (VOCFOR)
 incendis forestals
 llenya, carbó, residus i usos combustibles
Cerca combustió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi per combustió c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica en la qual una mostra és escalfada en una atmosfera de O2 per a oxidar-la a CO2 i H2O, els quals són recollits i pesats o mesurats per cromatografia de gasos. Algunes modificacions d’aquesta tècnica permeten també l’anàlisi simultània de N, S i halògens.
en combustion analysis subst.

calor de combustió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Nombre de quilocalories que es produeixen en combinar-se un element combustible amb l’oxigen per a formar un compost oxigenat.

cambra de combustió f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Cambra construïda sota determinades condicions on físicament es crema un combustible o residus utilitzats com a combustible a fi d’aprofitar-ne el poder calorífic.
V. t.: cremador2 m., incinerador m.
en combustion chamber subst.
es cámara de combustión f.
fr chambre de combustion f.

cambra de combustió c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
elements del motor
Cambra de compressió.
Sin. pref.: cambra de compressió c. nom. f.
en combustion chamber subst., compression chamber subst.
es cámara de combustión c. nom. f., cámara de compresión c. nom. f.

cambra de combustió c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Lloc on s’efectua la combustió. A les màquines de vapor s’aplica més generalment a l’espai sobre la volta on acaba completament la combustió començada a l’engraellat.
es cámara de combustión
fr chambre de combustion

cambra de combustió c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
Cambra de compressió.
Sin. pref.: cambra de compressió c. nom. f.
en combustion chamber subst., compression chamber subst.
es cámara de combustión c. nom. f., cámara de compresión c. nom. f.

cambra de combustió secundària f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Cambra de combustió d’una instal·lació on es mantenen les condicions de temperatura i d’excés d’oxigen necessàries per a assegurar la completa combustió dels gasos procedents d’un cremador.
Sin. compl.: cambra de postcombustió f.
en after-burner subst.
es cámara de postcombustión f.
fr chambre de combustion secondaire f.

cambra de postcombustió f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Cambra de combustió secundària.
Sin. pref.: cambra de combustió secundària f.
en after-burner subst.
es cámara de postcombustión f.
fr chambre de postcombustion f.

cistellet de combustió c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en combustion basket subst.

combustió f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
llenya, carbó, residus i usos combustibles