Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureautocorrecció (FONECO)
 economia
veureautocorrecció (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecentre de correcció (BIOQ)
 bioquímica
veurecorrecció (NOV)
 enginyeria
veurecorrecció (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecorrecció d’aire lliure (DGEOL)
 geofísica
veurecorrecció d’allaus (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurecorrecció d’altitud (DGEOL)
 geofísica
veurecorrecció d’errors (BIOQ)
 bioquímica
veurecorrecció d’escorrancs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca correcció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autocorrecció f.
Fonaments d’economia
economia
Mecanisme d’una economia2 en què els xocs de demanda agregada influeixen en la producció agregada a curt termini, però no a llarg termini.
en self-correcting subst.

autocorrecció f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en self-correction subst.
es autocorrección f.
fr autocorrection f.

centre de correcció c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en editing site subst.

correcció f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 78 de la primera sèrie.

correcció f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en correction subst.
es corrección f.
fr correction f.

correcció d’aire lliure f.
Diccionari de geologia
geofísica
Correcció en el càlcul de la diferència entre el valor de la gravetat observada i la teòrica, a causa de l’altitud entre l’estació i la superfície de referència, tot fent la suposició que l’únic material existent és l’aire.
Sin. compl.: correcció d’altitud f., reducció d’aire lliure f.
en free-air correction
es corrección de aire libre
fr correction à l’air libre

correcció d’allaus c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

correcció d’altitud f.
Diccionari de geologia
geofísica
Correcció d’aire lliure.
en correction for elevation

correcció d’errors c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en proofreading subst.

correcció d’escorrancs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècniques utilitzades per a la rehabilitació d’un terreny escorrancat, perquè recuperi la capacitat productiva per a un ús agrícola o bé per evitar que les incisions segueixin creixent.
El creixement d’un escorranc pot ser degut a tres mecanismes principals: 1) erosió en profunditat del fons de canal, 2) erosió en els flancs i 3) erosió remuntant a la capçalera.
Les mesures de control han d’abordar aquests tres mecanismes amb objectius a curt i a llarg termini. En el cas de l’erosió del canal, es pot procedir per mitjans mecànics a les accions següents: 1) rebliment de l’escorranc (en anglès, gully filling), per elevar el nivell de fons amb materials que estiguin disponibles a les proximitats i aconseguir una forma transversalment uniforme; 2) instal·lació d’algun tipus de rastell (dic), que actuï de represa i freni la velocitat del flux d’aigua al canal, la qual cosa farà disminuir la capacitat de despreniment i afavorirà la sedimentació.
Per evitar l’erosió a la capçalera, cal procedir a les accions següents: 1) desviar l’aigua que hi arriba i donar-li una sortida controlada no erosiva; 2) construir-hi un dissipador.
V.: capacitat de despreniment c. nom. f., classificació d’escorrancs c. nom. f., dissipador de capçalera c. nom. m., erosió remuntant c. nom. f., escorranc m., rastell m.
en gully filling, gully shaping, gully trimming, gully control
es corrección de cárcavas
fr correction de ravins, correction de ravines, lutte contre l’érosion de ravins
gl corrección de cárcavas
pt correção de vossorocas