Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureaigua supercrítica (DCA)
 química
veureàrea de definició crítica (DEM)
 física
veureautocrítica (DEM)
 salut mental
veurebanda crítica (PERIAT)
 percepció i atenció
veurecàrrega crítica (DCA)
 meteorologia
veurecàrrega crítica contaminant (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureconcentració crítica (BIOQ)
 bioquímica
veureconcentració crítica de coagulació (QUIMFIS)
 química
veureconcentració crítica de floculació (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureconcentració crítica de nutrients (VMCS)
 fertilitat química del sòl
Cerca crítica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua supercrítica f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Aigua a una pressió superior a les 218 atm i a una temperatura superior als 370 °C que s’utilitza per a eliminar la càrrega contaminant per oxidació humida.
en supercritical water subst.
es agua supercrítica f.
fr eau supercritique f.

àrea de definició crítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Zona d’una imatge òptica on hi ha claredat de detalls.

autocrítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Crítica de les pròpies accions. No és una funció autònoma, sinó que depèn del conjunt de la personalitat, per la qual cosa es troba pertorbada en qualsevol estat psicopatològic.

banda crítica f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en critical band subst.
es banda crítica f.

càrrega crítica f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Nivell màxim de pol·lució per sota del qual no es produeix cap efecte permanent sobre l’ambient.
en critical load subst.
es carga crítica f.
fr charge critique f.

càrrega crítica contaminant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Quantitat màxima d’un contaminant que un sistema pot suportar sense que se’n modifiqui, de manera substancial, la composició o funció.
en critical pollutant load
es carga crítica contaminante
eu kutsadura-karga kritiko
fr charge chimique polluante
gl carga crítica contaminante
pt carga crítica de contaminação, carga crítica contaminante

concentració crítica c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en critical concentration subst.

concentració crítica de coagulació c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 92
en critical coagulation concentration subst.

concentració crítica de floculació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Concentració llindar d’electròlits (agent floculant) a la qual una suspensió col·loidal estable es desestabilitza i comença a flocular ràpidament. En suspensions en les quals hi ha una única espècie iònica, el valor de floculació és molt més baix si l’ió és el Ca2+ que si és el Na+, ja que depèn de la càrrega del catió. Per sota del valor de floculació, la suspensió es manté dispersa.
Sin. compl.: valor de floculació c. nom. m.
es concentración crítica de floculación
gl concentración crítica de floculación
pt concentração crítica de floculação

concentració crítica de nutrients c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
en critical nutrient concentration subst.
es concentración crítica de nutrientes c. nom. f.
fr concentration critique d'élements nutritifs c. nom. f.